17 oktober 2018
Over ons

Ontruimingsoefening

Op dinsdag 16 oktober jl. heeft BASF op haar bedrijfsterrein in Heerenveen een ontruimingsoefening gehouden. Deze reguliere ontruimingsoefening is een onderdeel van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Aan het einde van de ochtend was het ontruimingsalarm hoorbaar in de omgeving. Aanwezigen op het bedrijfsterrein moesten zich in het kader van de oefening melden bij de ontruimingsleiders op een van de verzamelplaatsen.

De ontruimingsoefening heeft zo’n 20 minuten in beslag genomen en is naar tevredenheid verlopen.

Laatste update 17 oktober 2018