4 juni 2024
Over ons

Resultaat jaarlijkse Seveso-inspectie

Op 13 en 14 maart 2024 heeft een inspectieteam bestaande uit inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio Groningen en de provincie Fryslân (vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Groningen) een Seveso-inspectie (voorheen BRZO-inspectie) uitgevoerd.

Als BRZO-bedrijf (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) moet BASF Heerenveen aan strenge eisen conform de Europese Seveso II richtlijn voldoen. De inspectie heeft als doel te inspecteren hoe het bedrijf met de verschillende onderwerpen omgaat en deze geïmplementeerd heeft. 

Bij BASF werken wij met veel inzet om onze prestaties op het gebied van veiligheid continu te verbeteren. Onderdeel hiervan is dat wij ook nauw samenwerken met de overheid. Inspecties zijn voor ons dan ook een belangrijke bron om ons verder te kunnen verbeteren.

Bij deze inspectie lag de nadruk op controle, analyse en veiligstellen van installaties en daarnaast repressieve voorzieningen in het algemeen. Naast een visuele inspectie zijn de verschillende inspectieonderdelen grondig besproken. In het officiële rapport dat wij op 22 mei 2024 hebben ontvangen wordt geconstateerd de twee overtredingen op de methode van veiligstellen van de installatie bij onderhoudswerkzaamheden te herstellen en acties te ondernemen op een aantal afwijkingen. Voor alle bevindingen zijn verbeterpunten vastgesteld om deze op te heffen.

BASF houdt het inspectieteam op de hoogte van de voortgang. We waarderen deze bijdrage van het inspectieteam en gebruiken dit als input om onze prestaties nog verder te verbeteren. De samenvatting van het rapport van deze inspectie wordt ook op de BRZO-plus website gepubliceerd. 

Laatste update 4 juni 2024