Verandering voor het klimaat

Voor het klimaat in cirkels rijden

De meeste mensen zijn het erover eens dat de toekomst van auto’s elektrisch is. Maar wij gaan verder – wij willen de kringloop op het gebied van duurzaamheid voor elektrische voertuigen (EV’s) sluiten. Dat betekent dat de batterijen gerecycled moeten worden – een belangrijke factor om de totale CO2-voetafdruk van EV’s te verkleinen. Onze nieuwe fabriek in Schwarzheide in Duitsland zal dit realiseren. Een belangrijke mijlpaal op de weg naar klimaatbescherming.

A close-up shot of the internals of an EV battery, showing orange wires connecting and conducting electricity across a series of different metal plates.

De inspiratie: onze liefde voor EV’s

We houden van EV’s, zoals je misschien wel hebt gehoord. Daarom willen we ze echt duurzaam maken en werken we hard aan de verbetering van de hoogwaardige batterijen die ze aandrijven. We ontwikkelen nieuwe actieve kathodematerialen, een belangrijk onderdeel van deze lithium-ionbatterijen, om ze veiliger te maken, oplaadtijden te verkorten en hun rijbereik te vergroten. Dat is goed nieuws voor de toekomst van EV’s. Bovendien maken we het mogelijk om de batterijen te recyclen, vooral de waardevolle metalen die erin zitten, zodat ze meer dan één keer kunnen worden gebruikt. Dat is belangrijk omdat het optimaal benutten van onze hulpbronnen cruciaal is voor de bescherming van de planeet.

 

25% reductie

Impact op de CO2 -voetafdruk van EV-batterijmetalen die door
BASF worden gerecycled

De uitdaging: wat gebeurt er met oude batterijen?

In plaats van verbranding van brandstof, werken EV-motoren op elektrische energie. Omdat EV’s op elektriciteit werken, zijn er geen uitlaatemissies. Dat is goed voor het klimaat, en ook voor onze longen. Maar experts zeggen dat er tegen 2030 meer dan 230 miljoen EV’s op de weg kunnen zijn. Aangezien de batterijen in die EV’s zijn gemaakt van waardevolle metalen (zoals lithium, nikkel, kobalt en mangaan), wat gebeurt er dan met de batterijen als ze het einde van hun levensduur bereiken?  

A group of three people, two men and one women, is chatting casually and drinking coffee, while their EV is charging at a charging station. In the backdrop, one can see green hills and some windmills.

Schoner, groener en duurzamer, EV’s hebben overal ter wereld harten veroverd. En ook die van ons. 

De kringloop sluiten: batterijen aan het einde van hun levensduur recyclen

Een verantwoord gebruik van de natuurlijke grondstoffen van de aarde maakt deel uit van onze bredere aanpak van de klimaatcrisis. Het is dus belangrijk dat we effectieve manieren vinden om EV-batterijen te recyclen zodra ze het einde van hun levensduur hebben bereikt, met name de metalen in de batterijmaterialen. Dat is wat we bedoelen als we het hebben over “de kringloop sluiten” en “circulaire economie”. Als de waardevolle delen van een EV-batterij kunnen worden gerecycled (en ervan uitgaande dat deze wordt opgeladen met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen), kan het hele proces een duurzame cirkel vormen.

Two scientists, one female and one male, wearing white lab coats in a laboratory researching new ways to recycle metals from EV batteries.

Onderzoekers van BASF ontwikkelen een nieuw chemisch proces om hoogzuiver lithium uit EV-batterijen te recyclen. 

De weg vooruit: ultramoderne recyclingfabrieken

Het laatste deel van de duurzaamheidscirkel zal de vorm aannemen van installaties zoals die wij in Schwarzheide in Duitsland aan het bouwen zijn. Deze zal een aanvulling zijn op onze bestaande joint venture in China en ons wereldwijde partnernetwerk voor batterijrecycling. “Dit is de volgende stap om de recycling van EV-batterijen verder uit te breiden”, zegt Dr. Matthias Dohrn, Senior Vice President van Battery Base Metals and Recycling bij BASF.

“In samenwerking met onze onderzoeksteams zal deze installatie een snelle en doeltreffende opschaling van de batterijrecyclingtechnologie mogelijk maken voor een gesloten waardeketen voor batterijmaterialen.” De bouw van de prototypefabriek is al aan de gang en de opstart is gepland voor 2023. Wij verwachten halverwege het decennium een fabriek voor het recyclen van accu’s op commerciële schaal te bouwen, op basis van de kennis die is opgedaan in de prototypefabriek.

 

Meer dan 10%

Hoeveelheid nikkel die BASF verwacht te verkrijgen uit recycling in 2026 

A computer-generated image of BASF’s planned prototype battery recycling plant being built at Schwarzheide showing solar panels and wind turbines alongside a large white factory building. It will be a major step towards closing the EV sustainability loop.
De volgende stap om de recycling van EV-batterijen verder uit te breiden
Image of Matthias Dorhrn

Dr. Matthias Dohrn

Senior Vice President of Battery Base Metals and Recycling

De toekomst: de kringloop sluiten

Cijfers zoals deze tonen aan dat wij een stap verder gaan bij het recyclen van batterijmaterialen. En dat is niet alleen omdat we van EV’s houden, maar ook omdat we weten dat ze een belangrijke rol spelen in de wereldwijde aanpak van de klimaatcrisis. Emissievrije voertuigen die volledig worden aangedreven door batterijen die kunnen worden gerecycled en zijn opgeladen met duurzaam opgewekte elektriciteit... dat is pas wat je noemt het sluiten van de kringloop.

Lees meer over onze e-mobiliteitsprojecten: