Verandering voor het klimaat

De wind in de rug?

Om het klimaat te beschermen, moeten we goed nadenken over de energie die we gebruiken om onze locaties van stroom te voorzien. Daarom bouwen we samen met onze partners het grootste subsidievrije offshore windmolenpark ter wereld. Het zal hernieuwbare energie met een lage uitstoot leveren aan productievestigingen van BASF in heel Europa – en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderen. Het maakt allemaal deel uit van ons plan om tegen 2050 netto nul CO2-uitstoot te bereiken.

A wind turbine being build from a platform in a calm sea at sunset.

De uitdaging: het vervangen van fossiele brandstoffen in productie

Overschakelen op elektriciteit is goed voor de bescherming van het klimaat. Maar cruciaal is dat die elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt om geen CO2 uit te stoten. 

A wind farm under construction. Two wind turbines in a blue ocean. In the backdrop, you can find three more monopile foundations and a ship.

Reeds opgeleverde windturbines van het windpark Hollandse Kust Zuid.

De aanpak: bouw je eigen energiebron

Wat is de beste manier om te garanderen dat je elektriciteitsbronnen de overgang naar duurzamere energie ondersteunen? Genereer je eigen aanvullende hernieuwbare bronnen. Dat is precies wat we doen bij het windmolenpark Hollandse Kust Zuid met onze partners Vattenfall en Allianz. Het ligt in de Noordzee, ongeveer 18 km uit de kust van Nederland, en wordt het grootste subsidievrije offshore windmolenpark ter wereld. De eerste duurzame energie werd in 2022 aan het net geleverd. Wanneer het in 2024 volledig operationeel is, zullen de 140 turbines een verbazingwekkende 6 terawattuur stroom per jaar leveren. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde uurvermogen dat nodig is om 4 miljard elektrische waterkokers te laten koken. 

...ervoor zorgen dat de producten van BASF met groene stroom worden geproduceerd, geeft me veel voldoening
Image of Daniela Herzberg

Daniela Herzberg

Renewable Technology Manager bij BASF Renewable Energy

De achtergrond: chemie heeft energie nodig

Waarom hebben we bij BASF zoveel groene energie nodig? Het is geen geheim dat de chemische industrie enorme hoeveelheden energie nodig heeft om veel van de producten te maken die we elke dag gebruiken. Om onze doelstelling van netto nul CO2-uitstoot tegen 2050 te bereiken, zetten wij onze ambitie om conventionele fossiele energie door nieuwe groene energie te vervangen en onze processen te elektrificeren, voort. Wij zijn van plan ons deel van de hernieuwbare energie uit het windmolenpark te gebruiken voor de chemische productie in vestigingen in heel Europa, waaronder de twee grootste vestigingen van de BASF-groep in Antwerpen in België en Ludwigshafen in Duitsland. Dit zal onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderen – en daarmee ook onze uitstoot. 

Completed monopiles awaiting transport and installation. (Photo: Vattenfall/Jorrit Lousberg)

Het team: 100% door mensen aangedreven

Als je praat met het team dat aan het nieuwe windmolenpark werkt, is er een enorm gevoel van energie – in elk opzicht. Het is een gevoel geïnspireerd door hun bijdrage aan het versnellen van fossielvrij leven door de kracht van de wind. David Brüggen, Joint Venture Manager bij BASF Renewable Energy voor dit windmolenpark, straalt van trots: “We zijn er echt trots op dat we deel uitmaken van deze transformatie, en er actief vorm aan geven”, zegt hij. Daniela Herzberg, die samenwerkt met het bouwteam en het operationele team, barst van enthousiasme. “Hernieuwbare energie kopen voor een groot industrieel bedrijf, en ervoor zorgen dat de producten van BASF met groene stroom worden geproduceerd, geeft me veel voldoening”, zegt ze. 

Climate Campaign_Windfarm_NL.png
The 140 foundations for the wind farm being produced have a length of ca. 60-75 meters, with a diameter of 7m at the top and 8m at the bottom. (Photo: Vattenfall/Jorrit Lousberg)

De bouw: een staaltje maritieme techniek

Een offshore windmolenpark bouwen is niet voor lichtzinnigen. Met turbinebladen die elk bijna 100 meter lang zijn, is het zeer specialistisch werk waarbij een vloot van acht schepen met kranen en een mini-eskadron van helikopters betrokken is. Alleen al het leggen van de funderingen bij Hollandse Kust Zuid is een enorm bouwkundig en technisch project: de grootste paalfundering weegt bijna 1000 ton en is 75 meter hoog. Daarom zijn we vastbesloten om met de beste partners samen te werken om klimaatslimme manieren te ontwikkelen waarmee we onze fabrieken van energie kunnen voorzien. Voor dit project werken we samen met specialisten in de bouw van windmolenparken, Vattenfall.

Meer informatie over hernieuwbare energie bij BASF: