Nederland
Core Topics

Kabels om te voldoen aan de groeiende energiebehoeften

Elektriciteit die bijna zonder verlies stroomt? Elektrische weerstand die gewoonweg verdwijnt? Supergeleiding bij hoge temperatuur maakt het mogelijk.

Energie is de motor van onze wereld – zeker in grote steden. Als gevolg van verstedelijking neemt de energiedichtheid toe en wordt ruimte schaars en kostbaar. Onze stroken van yttrium-barium-koperoxide geleiden elektriciteit zonder weerstand. Daardoor kunnen supergeleidende kabels worden gebruikt in combinatie met bestaande kabelgoten en onderstations. Bovendien wordt het elektriciteitsnet betrouwbaarder dankzij supergeleidende foutstroombegrenzers die stroomstoringen als gevolg van kortsluiting helpen voorkomen.

Supraleiter machen effiziente Stromübertragung möglich / Super
Supraleiter machen effiziente Stromübertragung möglich / Super