Nederland
Core Topics

Bouwmaterialen die bestand zijn tegen natuurrampen

Onze betrouwbare bouwoplossingen helpen om het welzijn van mensen te beschermen in extreme weersomstandigheden.

Als er een natuurramp plaatsvindt, heeft de resulterende schade aan de infrastructuur langdurige gevolgen voor het welzijn van mensen. Onze rampbestendige bouwoplossingen helpen de impact te beperken doordat de bebouwde omgeving bewaard blijft, waardoor het herstel beter verloopt. De producten kunnen worden toegevoegd aan zowel bestaande bouwwerken als nieuwbouw om huizen en gebouwen, kustlandschappen en belangrijke infrastructuurelementen bestendiger te maken. Zo wordt bescherming geboden die verder gaat dan verzekering, energie- en bouwnormen, en kunnen mensen blijven voorzien in hun levensonderhoud als er zich een ramp voordoet.