Over ons

Chemie beschermt het klimaat

Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen waar de samenleving vandaag de dag voor staat. 

BASF steunt de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. Bovenal willen we de klimaatverandering bestrijden door middel van onze vaardigheden in het toepassen van innovatieve oplossingen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Voor BASF is klimaatbescherming een belangrijke taak en een essentieel onderdeel van haar strategie.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Onze doelstelling voor klimaatbescherming

BASF wil tot 2030 een CO2-neutrale groei realiseren. We streven ernaar de totale uitstoot van broeikasgassen door onze productiesites (exclusief de uitstoot door de verkoop van energie aan derden) en onze energieaankopen op het niveau van 2018 te houden (21,9 miljoen ton CO2-equivalenten) en tegelijkertijd de productie te verhogen.

We willen onze doelstelling inzake klimaatbescherming bereiken en verdere reducties mogelijk maken met maatregelen voor de optimalisatie van de installaties, door de aankoop van koolstofarme energie en met een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma om onze broeikasgasemissies op lange termijn te verminderen. We hebben deze maatregelen gebundeld in ons wereldwijde Carbon Management programma.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Vermindering van de CO2-uitstoot

In de afgelopen decennia heeft BASF al een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot bereikt door de energieopwekking en de productieprocessen te optimaliseren en de uitstoot van distikstofoxide systematisch te verminderen. We zetten deze inspanningen voort en vervangen bij de aankoop van elektriciteit geleidelijk aan fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen. Om onze uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, werken de BASF-onderzoekers bovendien intensief aan fundamenteel nieuwe productieprocessen met een lage CO2-uitstoot.

Carbon management

Wij zijn optimistisch dat deze processen vanaf 2030 kunnen worden uitgevoerd. Ons primaire doel hier: we willen voorkomen dat er überhaupt CO2-uitstoot ontstaat. Ook andere opties, zoals het gebruik van biomassa, CO2 of afval als grondstof voor chemische productie, zullen in toenemende mate een rol spelen. Het potentieel van duurzaam beschikbare biomassa is echter eindig.

Voorlopig zijn er grenzen aan het gebruik van CO2, vanwege de grote hoeveelheid energie die nodig is.

 

Lees hier meer over ons Carbon Management programma en over onze innovaties voor klimaatvriendelijke productie