Nederland
Over ons

Strategie en Organisatie

We combineren economisch succes met maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor het milieu. Via wetenschap en innovatie ondersteunen we onze klanten in bijna alle sectoren om antwoorden te bieden op de huidige en toekomstige behoeften van de samenleving.

BASF wil haar positie als de wereldwijde nummer één in de chemie versterken. We beschrijven de manier waarop we dit willen bereiken in onze “We create chemistry” strategie.

Innovaties op basis van chemie zullen in het bijzonder een sleutelrol spelen op drie belangrijke terreinen:

  • Grondstoffen, milieu en klimaat
  • Voeding
  • Levenskwaliteit


De producten en oplossingen van BASF dragen bij aan het beschermen van natuurlijke rijkdommen, het verzekeren van de voedselvoorziening en het verbeteren van de levenskwaliteit. Duurzaamheid en innovatie zullen belangrijke drijvende krachten zijn!

Meer dan 114.000 medewerkers dragen wereldwijd bij tot het succes van onze klanten, die je in vrijwel alle sectoren en in bijna elk land ter wereld terugvindt. We doen dit onder meer vanuit zes Verbund-sites en 352 andere productiesites wereldwijd.

Onze medewerkers zijn essentieel om de doelen van onze strategie te bereiken. Onze Best Team-strategie is gebaseerd op onze bedrijfsstrategie en draagt tegelijkertijd bij tot haar succes. We willen het beste team vormen. Om dit te bereiken, leggen we de focus op drie strategische pijlers: “excellent people”, “excellent place to work” en “excellent leaders”.
Loopbaanontwikkeling, levenslang leren, de ondersteuning en ontwikkeling van onze leidinggevenden, en het omarmen van diversiteit zijn basispijlers van ons human resources beleid.

BASF is gestructureerd volgens vijf segmenten, die 13 divisies met operationele verantwoordelijkheid omvatten. Om redenen van financiële rapportage, zijn onze divisies gegroepeerd in de volgende vier regio’s: Europa; Noord-Amerika, Pacifisch Azië; en Zuid-Amerika, Afrika, Midden-Oosten.


Binnen de BASF-groep bekleedt BASF SE een centrale positie: Direct of indirect, bezit ze de aandelen van de bedrijven die tot de BASF-groep behoren en ze is ook de grootste operationele onderneming.


Researcher

Duurzaamheid

We hebben aandacht voor economie, milieu en maatschappij, en dragen zo bij aan een duurzame toekomst.

Researcher

Innovatie

Met onze producten en processen bieden we duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen.

Close-up of female students at Shri Venkataramana Higher Primary School

Creating Chemistry magazine

Met onze producten en processen bieden we duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen.