Global Home
Nederland
Over ons

Nederlandse initiatieven

We willen bijdragen aan een wereld met een verbeterde kwaliteit van leven voor iedereen, nu en in de toekomst. We doen dit door het creëren van langetermijn waarde voor onze klanten, de samenleving en medewerkers en door het verminderen van onze impact op het milieu met slimme oplossingen.  

De roadmap duurzaamheid visualiseert hoe we duurzaamheid in al onze bedrijfsprocessen implementeren. We doen dit op een evenwichtige en geïntegreerde manier, waarbij we ons richten we op de behoeften van al onze stakeholders met waardevolle oplossingen om zo een concurrentievoordeel voor groei te creëren.

In Nederland geeft BASF op diverse vlakken en in samenwerking met verschillende partijen invulling aan haar ambities op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame producten en toepassingen

BASF heeft tal van duurzame producten in haar productportfolio.  Deze producten gaan bijvoorbeeld langer mee,  worden met minder grondstoffen geproduceerd, verbruiken minder energie of zijn op basis van hernieuwbare grondstoffen geproduceerd.

Voorbeelden van duurzamere producten en toepassingen die BASF in Nederland ontwikkelt zijn:

Joncryl ® watergedragen – en dus milieu- en voedselveilige - polymeren die worden toegepast in duurzame inkten voor voedselverpakkingen.

 

Proceskatalysatoren dragen door hun eigenschappen bij aan duurzamere producten door bijvoorbeeld verminderd energieverbruik, minder uitstoot en langere levensduur.

 

Elastocoast® is een twee componenten polyurethaan die voor 50% bestaat uit hernieuwbare grondstoffen en zich uitstekend leent als bekleding op bijv. zee- en rivierdijken. De open structuur absorbeert energie uit golven geabsorbeerd, biedt door de vele tussenruimtes plaats aan planten- en dierengroei en gaat twee keer zo lang mee als traditionele dijkbekleding.

Betonhulpstoffen van BASF zorgen voor efficiëntere productieprocessen, minder onderhoud en langere levensduur van beton waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten.  

Glasurit UV primer voor coatings en autolakken die bij toepassing minder energie verbruikt dan traditionele infrarood primers en het gebruik van schadelijke oplosmiddelen en andere hulpstoffen fors terugdringt.

 

Nemasys® - natuurlijke gewasbescherming waarbij natuurlijke nematoden worden ingezet in de agro-industrie en sierteelt als bestrijder van schadelijke insecten

 

Duurzaamheid in onze productieprocessen
In onze productieprocessen zoeken we continu naar mogelijkheden om het stroom- en waterverbruik terug te dringen en fossiele brandstoffen daar waar mogelijk te vervangen door bio-based grondstoffen.

In Heerenveen heeft een energiescan op de productielocatie geresulteerd in een aanpassing en vernieuwing van bestaande energie-installaties. Hierdoor kan jaarlijks een energiebesparing van 33% gerealiseerd worden. Ook op onze productielocatie in De Meern zal door investeringen in efficiëntere installaties op termijn het energieverbruik teruggedrongen worden.

BAS_3271.jpg

Duurzame partnerships
BASF is in Nederland actief op zoek naar samenwerkingspartners in de waardeketen om gezamenlijk te werken aan duurzame producten en end-of-life oplossingen. Daarnaast werken we nauw samen met universiteiten en kennispartners om iinovatieve en duurzame producten en oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen.

Zo is BASF partner in Stroomversnelling, een woningrenovatieprogramma waarin tal van Nederlandse gemeentes, woningcorporaties en bouwpartners participeren met als doel op grote schaal gerenoveerde woningen energieneutraal en met meer comfort te realiseren om daarmee deze verouderde woningen een vernieuwde levensduur te geven. BASF levert binnen Stroomversnelling als grondstoffenleverancier en partner innovatieve oplossingen voor het duurzaam en versneld renoveren van woningen.

Binnen het partnership ARC CBBC gaan we vanuit R&D in samenwerking met universiteiten gericht onderzoek doen naar duurzame chemische processen. Dit onderzoekscentrum wil een leidende rol gaan spelen in onderzoek gericht op de circulaire economie, duurzame chemische processen en schone energie. Daarnaast wil BASF zich binnen ARC CBBC richten op nieuwe procesroutes om vanuit kleine moleculen (zoals aardgas) nieuwe duurzame chemische bouwstenen te ontwikkelen

Via Food Valley NL verwachten we nieuwe partners te vinden om samen te werken aan duurzame innovaties voor een betere voedselkwaliteit, -veiligheid en hogere voedselopbrengst in de wereld. Daarnaast biedt Food Valley de mogelijkheid om ons beter te positioneren op een aantal food-gerelateerde thema’s.

Connected2Care – steun aan lokale maatschappelijke initiatieven
Met Connected2Care willen we onze lokale maatschappelijke betrokkenheid en verbinding concreet maken. Medewerkers die in hun eigen omgeving als vrijwilliger bijdragen aan goede doelen en maatschappelijke projecten worden hierbij ondersteund door BASF en kunnen via een competitie daarnaast een extra financiële impuls ontvangen.

Connected2care small-27.jpg

Veiligheid op de werkvloer en omgeving prioriteit
EHS (Environment, Health & Safety) is geïntegreerd in onze dagelijkse processen. Via het Responsible Care managementsysteem werken we aan continue verbetering van onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en leggen we hierover verantwoording af. We analyseren ieder incident om hier lering uit te trekken en onze procedures indien nodig aan te passen. Onze medewerkers dragen mede bij aan een veilig werkklimaat door het bespreekbaar maken van onveilig gedrag en situaties en het aandragen van initiatieven ter verbetering van veiligheid. Via trainingen en interactieve workshops door onze veiligheidsambassadeurs werken we continu aan bewustwording van risico’s en zorgen we dat veiligheid een verantwoordelijkheid wordt van alle medewerkers.