Over ons

Levenscyclusanalyse (LCA) voor ChemCyclingTM

 

Aan het einde van de levensduur van een kunststof product is het noodzakelijk om de beste methode van terugwinning te bepalen door middel van een wetenschappelijke levenscyclusanalyse. Bij kunststoffen die grote hoeveelheden afval uit één afvalstroom bevatten zonder noemenswaardige onzuiverheden, zoals PET uit waterflessen, heeft mechanische recycling een kleinere koolstofvoetafdruk dan chemische recycling. Vooral bij gemengde en verontreinigde kunststoffen kan het echter onmogelijk of zeer inefficiënt zijn om ze mechanisch te recyclen. Dit betekent dat ze hoogstwaarschijnlijk worden verbrand en dat de resulterende energie wordt gebruikt om stoom of elektriciteit op te wekken. In dat geval is chemische recycling een betere optie. Chemische recycling is een aanvulling op mechanische recycling en kan een duurzamere oplossing zijn dan het verbranden of storten van plastic afval. Het draagt dus bij aan een circulaire economie en aan een verantwoord gebruik van grondstoffen. 

Een LCA-onderzoek die door Sphera voor BASF is uitgevoerd en die door drie onafhankelijke deskundigen werd beoordeeld, komt tot de duidelijke conclusie dat chemische recycling (pyrolyse) van gemengd plastic afval 50% minder CO2 uitstoot dan verbranding van gemengd plastic afval.

Het onderzoek vergelijkt ook de CO2-uitstoot van kunststoffen die worden geproduceerd met pyrolyse-olie in het kader van een massabalansbenadering met conventionele grondstoffen die gemaakt zijn van fossiele nafta. De conclusie is dat chemisch gerecyclede kunststoffen een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot veroorzaken dan kunststoffen die worden geproduceerd uit primaire fossiele grondstoffen. Dit komt doordat het gemengd plastic afval niet meer verbrand hoeft te worden.

Bovendien bleek uit het LCA-onderzoek dat de productie van kunststoffen via chemische recycling (pyrolyse) of via mechanische recycling van gemengd plastic afval tot een vergelijkbare CO2-uitstoot leidt. Er werd daarbij rekening gehouden met het feit dat de kwaliteit van chemisch gerecyclede producten vergelijkbaar is met die van oorspronkelijk materiaal en dat er meestal minder inputmateriaal moet worden gesorteerd dan bij mechanische recycling. 

Meer gedetailleerde informatie over de resultaten van het onderzoek is te vinden onder Downloads aan de rechterkant van de pagina. 

De resultaten van dit LCA-onderzoek zijn vergelijkbaar met de resultaten van een onderzoek door de CE Delft in opdracht van de Nederlandse overheid.