Polska
Kariera

Innowacje dla ochrony roślin

More efficient agriculture - Effizientere Landwirtschaft

Zapewniaj lepsze zbiory na całym świecie pomagając rolnikom jako specjalista BASF.

Jako solidny partner dla rolnictwa, firma BASF dostarcza sprawdzonych, innowacyjnych rozwiązań do ochrony upraw. Nasze produkty i usługi mają na celu pomóc rolnikom w poprawie rentowności i jakości ich upraw. Z tego powodu oferujemy rolnikom naszą wiedzę i wsparcie w zakresie badań i rozwoju, rejestracji oraz sprzedaży i marketingu. Jako organizacja stawiamy sobie za cel wprowadzanie nowych rozwiązań, które na poziomie globalnym przyczyniają się do zwiększenia podaży żywności i pasz oraz ulepszenia ich jakości. Te cele łączą sukces ekonomiczny z ochroną środowiska oraz zwiększają odpowiedzialność społeczną. Chcemy jak najlepszych wyników, a Ty możesz nam w tym pomóc.