Polska
Kariera

Zrównoważony rozwój w BASF

Nigdy nie było tak wielu ludzi na Ziemi, jak dzisiaj. Zaludnienie naszej planety przekroczy dziewięć miliardów w roku 2050. Zapotrzebowanie na jedzenie, ubrania, mieszkania, technologię i wiele innych dóbr rośnie każdego dnia – a zasoby planety są ograniczone.

Jako wiodąca firma chemiczna na świecie, łączymy sukces gospodarczy, ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną. Podsumowujemy to w naszej kampanii "Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju.”

Eine Fläche von rund 64.000 Quadratmetern - das entspricht 13 Fußballfeldern - umfasst der Steamcracker II, die größte einzelne Anlage am Standort Ludwigs­hafen der BASF. Der Cracker ist auch das "Herzstück" der Verbundproduktion. Seit 1981 ist dieser Gigant in Betrieb und spaltet unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Celsius Rohbenzin auf. Dabei entstehen im wesentlichen Ethylen und Propylen, beides unverzichtbare Grundstoffe für die Herstellung vieler Produkte in Ludwigshafen. Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Steam cracker II, the largest individual plant at BASF's Ludwigshafen site, covers a surface area of about 64,000 square meters, which is about the size of 13 soccer fields. The steam cracker is also the heart of BASF's Verbund production strategy. This giant plant has been operating since 1981 and uses steam to crack naphtha at about 850°C [1,562°F]. This process leads primarily to ethylene and propylene, both indispensable feedstocks for manufacturing numerous products in Ludwigshafen.Print free of charge. Copyright by BASF., Eine Fläche von rund 64.000 Quadratmetern - das entspricht 13 Fußballfeldern - umfasst der Steamcracker II, die größte einzelne Anlage am Standort Ludwigs­hafen der BASF. Der Cracker ist auch das "Herzstück" der Verbundproduktion. Seit 1981 ist dieser Gigant in Betrieb und spaltet unter Zusatz von Wasserdampf bei etwa 850 Grad Celsius Rohbenzin auf. Dabei entstehen im wesentlichen Ethylen und Propylen, beides unverzichtbare Grundstoffe für die Herstellung vieler Produkte in Ludwigshafen. Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Steam cracker II, the largest individual plant at BASF's Ludwigshafen site, covers a surface area of about 64,000 square meters, which is about the size of 13 soccer fields. The steam cracker is also the heart of BASF's Verbund production strategy. This giant plant has been operating since 1981 and uses steam to crack naphtha at about 850°C [1,562°F]. This process leads primarily to ethylene and propylene, both indispensable feedstocks for manufacturing numerous products in Ludwigshafen.Print free of charge. Copyright by BASF.

Ekonomia

Jesteśmy pasjonatami w dziedzinie badań i nowych pomysłów stanowiących punkt startowy do rozwijania produktów i rozwiązań, które pomagają w realizacji bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa na całym świecie. Działanie w sposób zrównoważony jest kluczowe, aby zapewnić długoterminowy sukces nam wszystkim.

The BASF Geismar Verbund site in Louisiana is located on the Mississippi River and produces chemicals that are vital to our economic success and our quality of life. Situated on 2,500 acres and including 22 production units, BASF Geismar is the largest BASF site in North America. The site is home to a deer reserve and a natural landscape complete with magnificent oak trees.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Der BASF-Verbundstandort in Geismar, Louisiana, liegt am Mississippi und produziert Chemikalien, die einen wichtigen Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Erfolg und unserer Lebensqualität leisten. Mit einer Gröà e von zehn Quadratkilometern und 22 Produktionsanlagen ist Geismar der gröà te BASF-Standort in Nordamerika. Der Standort beheimatet einen Wildpark und schöne Eichenbäume.  
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF., The BASF Geismar Verbund site in Louisiana is located on the Mississippi River and produces chemicals that are vital to our economic success and our quality of life. Situated on 2,500 acres and including 22 production units, BASF Geismar is the largest BASF site in North America. The site is home to a deer reserve and a natural landscape complete with magnificent oak trees.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Der BASF-Verbundstandort in Geismar, Louisiana, liegt am Mississippi und produziert Chemikalien, die einen wichtigen Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Erfolg und unserer Lebensqualität leisten. Mit einer Größe von zehn Quadratkilometern und 22 Produktionsanlagen ist Geismar der größte BASF-Standort in Nordamerika. Der Standort beheimatet einen Wildpark und schöne Eichenbäume.  
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Ekologia

Dążymy do używania nieodnawialnych źródeł energii tak rzadko, jak to możliwe. Wspieramy naszych klientów w równoważeniu interesów środowiska, społeczeństwa i ekonomii. W tym celu używamy niezależnie sprawdzonych metod naukowych, takich jak Eco-Efficiency Analysis and Sustainable Solution Steering™.

Grandfather and grandson standing on wooden dock

Odpowiedzialność społeczna

Pracujemy codziennie, aby zminimalizować zagrożenia dla pracowników, środowiska i naszych klientów. Opieramy nasze wysiłki na jednolitych standardach w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, zdrowia, zarządzania produktem i przestrzegania przepisów, a także warunków pracy i standardach socjalnych. Szczególnie ważne są dla nas otwartość i stałe dzielenie się wiedzą z kolegami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami oraz ekspertami ze świata nauki, gospodarki, polityki i mediów.