Polska
Kariera

Zrównoważony rozwój w BASF

Nigdy nie było tak wielu ludzi na Ziemi, jak dzisiaj. Zaludnienie naszej planety przekroczy dziewięć miliardów w roku 2050. Zapotrzebowanie na jedzenie, ubrania, mieszkania, technologię i wiele innych dóbr rośnie każdego dnia – a zasoby planety są ograniczone.

Jako wiodąca firma chemiczna na świecie, łączymy sukces gospodarczy, ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną. Podsumowujemy to w naszej kampanii "Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju.”

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen / Steam cracker at BASF's

Ekonomia

Jesteśmy pasjonatami w dziedzinie badań i nowych pomysłów stanowiących punkt startowy do rozwijania produktów i rozwiązań, które pomagają w realizacji bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa na całym świecie. Działanie w sposób zrównoważony jest kluczowe, aby zapewnić długoterminowy sukces nam wszystkim.

BASF Geismar Verbund Site, North America / BASF Verbundstandort

Ekologia

Dążymy do używania nieodnawialnych źródeł energii tak rzadko, jak to możliwe. Wspieramy naszych klientów w równoważeniu interesów środowiska, społeczeństwa i ekonomii. W tym celu używamy niezależnie sprawdzonych metod naukowych, takich jak Eco-Efficiency Analysis and Sustainable Solution Steering™.

72459971

Odpowiedzialność społeczna

Pracujemy codziennie, aby zminimalizować zagrożenia dla pracowników, środowiska i naszych klientów. Opieramy nasze wysiłki na jednolitych standardach w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, zdrowia, zarządzania produktem i przestrzegania przepisów, a także warunków pracy i standardach socjalnych. Szczególnie ważne są dla nas otwartość i stałe dzielenie się wiedzą z kolegami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami oraz ekspertami ze świata nauki, gospodarki, polityki i mediów.