Polska
Kariera

Pełna oferta pracodawcy – you@BASF

BASF oferuje swoim pracownikom więcej niż tylko wynagrodzenie podstawowe. Nasza oferta jako pracodawcy jest pełna, bo obejmuje wiele różnych elementów dopasowanych do wymagań na kolejnych etapach życia. To właśnie określamy jako you@BASF. Aby przejrzyście przedstawić naszą ofertę, prezentujemy ją w postaci układu okresowego pierwiastków. Tutaj znajdziesz wszystko, co Cię interesuje, ujęte w cztery globalnie obowiązujące kategorie: konkurencyjne wynagrodzenie; bogaty pakiet benefitów; nauka i rozwój przez całe życie; oparte na współpracy, komfortowe i bezpieczne środowisko pracy. W ramach tych kategorii nieustannie analizujemy i doskonalimy naszą ofertę jako pracodawcy na całym świecie. W efekcie nasi pracownicy znajdują w niej odpowiednie połączenie globalnej spójności i lokalnej elastyczności. W ten sposób jesteśmy jednocześnie atrakcyjni jako globalny gracz i jako lokalny pracodawca.

Benefity

 

Benefity to dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Oferujemy szereg benefitów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania naszych pracowników na różnych etapach życia. Przykładowe benefity firmie BASF to ubezpieczenie na życie i NNW, opieka zdrowotna, karta multisport, samochód służbowy itd.               

Nauka i rozwój

 

Chcemy, aby nasi pracownicy jak najlepiej wykorzystywali swoje talenty w pracy – i aby to osiągnąć, oferujemy im wiele różnych możliwości, w tym tworzymy globalne ramy rozwoju dla wszystkich pracowników. Naszym pracownikom zapewniamy interesujące i ambitne plany rozwoju zawodowego. Na całym świecie firma BASF ma renomę ‘kuźni talentów’, którą osiągnęła dzięki szerokiej ofercie rozwojowej obejmującej międzynarodowe projekty, szkolenia oraz ścieżki kariery i awansu w ramach globalnej organizacji.              

Środowisko pracy

 

W naszym opartym na współpracy, komfortowym i bezpiecznym środowisku pracy można osiągać ponadprzeciętne wyniki. Wiemy, że życie to nie tylko praca zawodowa. Dlatego umożliwiamy pracownikom połączenie życia prywatnego z zawodowym. W ramach środowiska pracy w firmie BASF oferujemy m.in. nowoczesną infrastrukturę, sprzęt i narzędzia komunikacji, wygodne warunki pracy oraz stabilność finansową i długoterminową perspektywę zatrudnienia.              

 

 

Wynagrodzenie

 

Doceniamy wkład każdego pracownika i nagradzamy go konkurencyjnym rynkowo wynagrodzeniem. Nasz system wynagrodzeń zakłada uczestniczenie pracownika w ekonomicznym i finansowym sukcesie firmy. Przykładowe elementy wynagrodzenia to płaca podstawowa, zmienne składniki wynagrodzenia powiązane z wynikami firmy oraz różne dodatki.              

Tabela you@BASF

Tabela you@BASF ułatwia zapoznanie się z ofertą BASF jako pracodawcy. Jest podzielona na cztery globalnie obowiązujące kategorie – Benefity, Nauka i rozwój, Środowisko pracy i Wynagrodzenie – i zawiera najbardziej interesujące elementy naszej oferty. Poniższa tabela prezentuje tylko ten wycinek kompleksowej oferty BASF, która jest dostępna dla pracowników w regionach. Kliknij na ikonę tabeli, aby dowiedzieć się więcej o danym elemencie oferty. Finalna oferta dla danego stanowiska zależy od spółki BASF, w której się pracuje.