13 czerwca 2024
Media

BASF przyspiesza swoje działania w obszarze tworzyw sztucznych na Plastics Recycling Show Europe 2024

  • BASF na targach Plastics Recycling Show Europe w 2024 r.: hala 12, stoisko D32, RAI Amsterdam, Holandia
  • Rozwiązania BASF w zakresie recyklingu mechanicznego usprawniają sortowanie, oczyszczanie i przetwarzanie surowca wtórnego oraz poprawiają jakość recyklatów
  • Koncepcja ChemCycling® polega na wykorzystywaniu odpadów plastikowych jako surowca w procesie produkcji materiałów o podwyższonych parametrach

BASF zaprezentuje kolejne kamienie milowe w swoich działaniach w obszarze tworzyw sztucznych na najbliższej Europejskiej Konferencji nt. Recyklingu Tworzyw Sztucznych i Zrównoważonego Rozwoju (Plastics Recycling and Sustainability Conference Europe, PRSE 2024). Konferencja zaplanowana na 19 i 20 czerwca w salach RAI Amsterdam będzie platformą dla branżowych liderów, innowatorów i ekspertów dyskutujących o najnowszych osiągnięciach, możliwościach i wyzwaniach w europejskim sektorze recyklingu tworzyw sztucznych.

Na stoisku D32 w hali 12 BASF zaprezentuje swoje najnowsze inicjatywy i rozwiązania służące promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym w branży tworzyw sztucznych. Firma stawiająca na zrównoważone zarządzanie tworzywami sztucznymi przedstawi też całościowe podejście do recyklingu mechanicznego i chemicznego. Celem tych działań jest znaczące ograniczenie ilości odpadów plastikowych niepoddawanych recyklingowi.

W czasie konferencji BASF będzie również gospodarzem sesji zatytułowanej „Promowanie ewolucji w recyklingu tworzyw sztucznych dzięki nowatorskim technologiom” (20 czerwca, godz. 14:10-14:40, hala 12). Carlo Bouwmeester, Global Business Development Plastics Recycling w Chemetall, oraz Denis Savchenko, Key Industry Manager Plastic Recycling w regionie EMEA i SA w Chemetall, omówią wyzwania dotyczące recyklingu oraz zaprezentują technologie i rozwiązania w zakresie obiegowej gospodarki tworzywami sztucznymi.

Rozwiązania Chemetall do oczyszczania w mechanicznym recyklingu tworzyw sztucznych

Chemetall, globalna jednostka biznesowa odpowiedzialna za technologie powierzchniowe w ramach działu powłok (Coatings) firmy BASF, oferuje kompleksowy asortyment specjalnie opracowanych i zintegrowanych środków oczyszczających, których zadaniem jest poprawa jakości, produktywności oraz bezpieczeństwa procesów recyklingu tworzyw sztucznych. Innowacyjne technologie Chemetall stosowane w recyklingu mechanicznym odgrywają istotną rolę między innymi w procesach delaminacji i odbarwiania wielowarstwowych i nadrukowanych powierzchniowo opakowań plastikowych. Technologie te skutecznie usuwają tusz i oddzielają poszczególne warstwy plastiku, takie jak PE i PET, umożliwiając zachowanie integralności całego strumienia recyklingu.

Stosując produkty Chemetall, podmioty zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych mogą je bezpiecznie i skutecznie oczyszczać przy mniejszym zużyciu wody i energii. Technologie te są opracowywane specjalnie pod kątem optymalizacji procesów mycia surowca wtórnego oraz oczyszczania ścieków, a także bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska podejścia do oczyszczania tworzyw sztucznych.

Ponadto zaawansowane technologie opracowane przez Chemetall mogą w znaczący sposób usprawniać proces recyklingu tworzyw sztucznych, umożliwiając wytwarzanie wysokowartościowych tworzyw z surowca wtórnego przy niższych kosztach produkcji w porównaniu z konwencjonalnymi procesami. To z kolei pozwala na ponowne wprowadzanie tworzyw z recyklingu do wysokowartościowych zastosowań, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamokniętym.

Asortyment produktów Chemetall obejmuje różne roztwory czyszczące, środki zwilżające oraz odpieniacze, w tym Gardoclean®, dodatki Gardobond®, Gardo® Pure oraz Gardofloc®. Produkty te znajdują zastosowanie w całym procesie mycia oraz oczyszczania ścieków w recyklingu tworzyw sztucznych. Skutecznie usuwają wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak kleje, a jednocześnie są zgodne z rygorystycznymi wymaganiami obowiązującymi w przemyśle spożywczym. Można je stosować do tworzywa PET, opakowań wielowarstwowych, folii oraz elastycznych opakowań z PE, PP i PS, z gwarancją skutecznego oczyszczenia bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa finalnych produktów wytwarzanych z plastikowych surowców wtórnych.

Istotne znaczenie dodatków dla poprawy jakości tworzyw sztucznych z recyklingu

Na PRSE 2024 BASF zaprezentuje różne dodatki, których receptury zostały opracowane pod kątem różnych zastosowań oraz typów polimerów. Rozwiązania te odpowiadają na takie potrzeby jak ograniczenie żelowania przy przetwarzaniu folii czy poprawa właściwości mechanicznych mocno zdegradowanych tworzyw pochodzących na przykład z części motoryzacyjnych.

Tworzywa sztuczne wymagają stabilizacji zapewniającej odporność na utlenianie pod wpływem temperatury i światła. Taka odporność jest niezbędna w przypadku określonych technik obróbki oraz zastosowań. Jednak w pierwszym cyklu życia produktu stabilizatory zanikają, co skutkuje zmianą właściwości reologicznych i mechanicznych tworzywa. Ponadto zawierający zanieczyszczenia plastik z recyklingu może jeszcze przyspieszać degradację polimerów, co prowadzi do takich problemów jak nieprzyjemny zapach czy pogorszenie jakości powierzchni.

Specjalnie opracowane dodatki spełniają istotną rolę w odmłodzeniu recyklatów i zapewnieniu odpowiedniej ich jakości do poszczególnych zastosowań. Szerokie kompetencje BASF dotyczące zjawiska degradacji polimerów oraz mechanizmów stabilizacji pozwalają firmie na opracowywanie zindywidualizowanych rozwiązań restabilizujących do różnych rodzajów materiałów z recyklingu wykorzystywanych w dobrach konsumpcyjnych i trwałego użytku.

ChemCycling®: uzupełniające rozwiązanie do produktów o podwyższonych parametrach

Recykling chemiczny, jako uzupełnienie recyklingu mechanicznego, może zwiększyć wskaźniki recyklingu i przyczynić się do skuteczniejszego zamknięcia obiegu w zagospodarowaniu tworzyw sztucznych. Koncepcja ChemCycling® w BASF polega na wykorzystaniu odpadów plastikowych jako surowca wtórnego w procesie produkcji materiałów o podwyższonych parametrach. Udział surowców z recyklingu jest przypisywany poszczególnym produktom z certyfikatem Ccycled®, wytwarzanym w zintegrowanym systemie produkcji. Udział ten jest określany zgodnie z zasadą bilansu masy, a nasi klienci mogą przetwarzać te produkty w taki sam sposób jak ich konwencjonalne odpowiedniki. Asortyment Ccycled® liczy obecnie około 240 produktów, które nasi klienci wykorzystują do różnych zastosowań – w opakowaniach żywności i kontenerach do transportu leków w kontrolowanej temperaturze, w tworzywach o podwyższonych parametrach dla branży motoryzacyjnej oraz w tekstyliach funkcjonalnych.

Przystępna metoda identyfikacji tworzyw sztucznych z wykorzystaniem mobilnej spektroskopii w paśmie bliskiej podczerwieni (NIR) trinamiX

trinamiX GmbH, czołowy dostawca rozwiązań mobilnej spektroskopii i podmiot zależny BASF, zaprezentuje na swoim stoisku G3 uniwersalną technologię identyfikacji tworzyw sztucznych i tekstyliów. Od projektowania tworzyw sztucznych zdatnych do sortowania poprzez kontrolę jakości tworzyw stanowiących surowiec lub produkt finalny aż po dokładniejsze sortowanie pozwalające na bardziej efektywny recykling – mobilna identyfikacja tworzyw sztucznych i tekstyliów znajduje zastosowanie w całym łańcuchu dostaw. Adrian Vogel, Segment Lead Circular Economy w trinamiX, wygłosi prelekcję na temat „Efektywny łańcuch wartości recyklingu dzięki spektroskopii w paśmie bliskiej podczerwieni”. Czas i miejsce prezentacji: audytorium 1 / hala 12, 19 czerwca, godz. 14:45.

Resycure – ważny rynek polimerów z recyklingu

Resycure jest inteligentnym rynkiem B2B łączącym marki i przetwórców z dostawcami wysokiej jakości tworzyw sztucznych z recyklingu. Platforma umożliwia zakup i sprzedaż oraz testowanie i wykorzystywanie polimerów z recyklingu, przyczyniając się do ograniczenia odpadów plastikowych i emisji CO2.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 112 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i pielęgnacja oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2023 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 68,9 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 13 czerwca 2024