24 czerwca 2024
Media

Siemens i BASF współpracują na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

  • Wyłącznik automatyczny firmy Siemens jest pierwszym produktem z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego z elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego, przy produkcji którego surowce kopalne zastąpiono biometanem pozyskanym z recyklingu biomasy
  • Zmiana materiału użytego w wyłącznikach automatycznych SIRIUS 3RV2 pozwoli zmniejszyć emisję równoważników dwutlenku węgla o około 270 ton rocznie1
  • SIRIUS 3RV2 jest jednym z pierwszych produktów z wprowadzoną niedawno etykietą Siemens EcoTech

Siemens Smart Infrastructure i BASF poinformowały o wprowadzeniu pierwszego produktu z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego zawierającego elementy wykonane z tworzyw sztucznych zgodnych z koncepcją bilansu biomasy. Wyłącznik automatyczny Siemens SIRIUS 3RV2 wykorzystywany w różnych zastosowaniach przemysłowych i infrastrukturalnych jest obecnie produkowany z użyciem tworzyw Ultramid® BMBcert™ i Ultradur® BMBcert™ dostarczanych przez BASF, w których surowiec kopalny na początku łańcucha wartości został zastąpiony biometanem pozyskiwanym ze źródeł odnawialnych, takich jak odpady rolne. Obydwa materiały charakteryzują się taką samą jakością i parametrami, jak konwencjonalne tworzywa. Zmiana materiału użytego do produkcji wyłącznika automatycznego SIRIUS 3RV2 pozwoli zmniejszyć emisję równoważników dwutlenku węgla o około 270 ton rocznie1. Klienci wykorzystujący te produkty wnoszą wkład w budowę gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Decyzja Siemensa wspiera realizację firmowych celów zrównoważonego rozwoju w obszarach dekarbonizacji i efektywnego wykorzystania zasobów określonych w założeniach DEGREE. Zgodnie z tymi założeniami Siemens podejmuje działania służące dekarbonizacji mającej doprowadzić do ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5°C jako celu klimatycznego opartego na podstawach naukowych. Firma planuje między innymi ograniczenie emisji w zakresach 1 i 2 o 90 procent do 2030 r. oraz stosowanie koncepcji eko-projektu Robust Eco Design dla 100 procent odpowiednich rodzin produktów do 2030 r

W najbliższych miesiącach Siemens zamierza rozszerzyć stosowanie zrównoważonych materiałów na większą część asortymentu przemysłowych sterowników SIRIUS. Obok konstrukcji produktów oraz ich cech, a także procesów produkcji i zaopatrzenia, istotną rolę w dalszym ograniczaniu emisji związków węgla i ochronie zasobów naturalnych odgrywa dobór materiałów. Wyłącznik automatyczny SIRIUS 3RV2 spełnia rygorystyczne kryteria wprowadzonej niedawno etykiety Siemens EcoTech, na podstawie której klienci mogą zapoznać się z kompleksową charakterystyką produktu w odniesieniu do wybranych kryteriów środowiskowych. Oprócz wykonania większości elementów obudowy oraz części funkcjonalnych z tworzywa zgodnego z koncepcją bilansu biomasy sam produkt charakteryzuje się także mniejszym zużyciem energii w cyklu jego eksploatacji w porównaniu z poprzednikiem.

Nasze produkty pomagają klientom w poprawie efektywności, dostępności i niezawodności zasobów, umożliwiając im wytwarzanie zasobooszczędnych i krążących w obiegu zamkniętym produktów, które w całym cyklu swojej eksploatacji przyczyniają się do optymalizacji zużycia energii, produkcji oraz łańcuchów dostaw. W BASF znaleźliśmy silnego partnera, który wspiera nas swoimi innowacjami w dziedzinie zrównoważonych tworzyw sztucznych” – powiedział Andreas Matthé, dyrektor generalny ds. produktów elektrycznych w Siemens Smart Infrastructure.

Zwiększając udział surowców odnawialnych i wtórnych w wytwarzaniu swoich produktów, BASF chce uczestniczyć w budowie gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczaniu stosowania surowców kopalnych. W tym celu firma stopniowo zastępuje surowce kopalne materiałami biopochodnymi oraz pozyskanymi w recyklingu. Zgodnie z koncepcją bilansu masy surowce odnawialne lub wtórne są wprowadzane do ciągu produkcyjnego na początku złożonych łańcuchów wartości BASF. Jeżeli klienci zaakceptują certyfikowany produkt z takiego łańcucha wartości, BASF wprowadza zrównoważone surowce do bieżącego cyklu produkcji opartego na koncepcji Verbund BASF.

Podejście oparte na bilansie masy jest rozwiązaniem zmieniającym reguły gry, które umożliwia stopniowe zastępowanie surowców kopalnych w niekiedy bardzo złożonych procesach produkcyjnych. Zalety tego podejścia są oczywiste, a im większy jest popyt na alternatywne produkty, tym większy może być udział alternatywnych surowców w sieci produkcyjnej. To wpisuje się w nasz cel jak najszybszego osiągnięcia obiegu zamkniętego w gospodarce i zerowego bilansu emisji netto w działalności operacyjnej” – wyjaśnia Martin Jung, szef BASF Performance Materials. „Warto także wspomnieć, że wyłączniki automatyczne SIRIUS 3RV2 są używane również w zakładach produkcyjnych BASF. Element ten nie tylko chroni silniki elektryczne, ale także poprawia ich wydajność i niezawodność, w dwojaki sposób przyczyniając się do realizacji naszych celów zrównoważonego rozwoju”.

W ramach podejścia opartego na bilansie masy do łańcucha dostaw mogą być wprowadzane różne alternatywne surowce, takie jaki biometan, bionafta czy olej pirolityczny. Bionafta i biometan wykorzystywane przez BASF mają certyfikaty zrównoważonego rozwoju wystawione w uznanych systemach takich jak ISCC PLUS i REDcert. Wyłącznik automatyczny SIRIUS 3RV2 jest dowodem na wykonalność zasobooszczędnej produkcji tworzyw sztucznych oraz kamieniem milowym w #ourplasticsjourney („podróż w obszarze tworzyw sztucznych”) BASF.

Użycie tak innowacyjnego materiału w ważnym dla bezpieczeństwa komponencie, bez uszczerbku dla jego funkcjonalności i parametrów związanych z bezpieczeństwem, jest wyjątkowym osiągnięciem firmy Siemens” – podkreśla Andreas Matthé.

Wyłączniki automatyczne są stosowane w zakładach przemysłowych i budynkach na całym świecie do ochrony maszyn lub okablowania przed skutkami usterek, w tym zwarć. Pomagają zapobiegać poważniejszym uszkodzeniom, na przykład pożarom. Wyłącznik automatyczny SIRIUS 3RV2 zawierający elementy ze zrównoważonych tworzyw sztucznych zostanie zaprezentowany po raz pierwszy przez Siemensa na targach ACHEMA (hala 11, stoisko E3) we Frankfurcie w dniach 10‑14 czerwca 2024 r. Goście targów będą mogli także dowiedzieć się więcej o etykietach Siemens EcoTech.

1) Kalkulacja śladu węglowego produktu dla materiałów jest przeprowadzana według metody TfS, a redukcja emisji CO2 dotyczy różnicy między jej poziomem dla produktu BASF wytworzonego zgodnie z koncepcją bilansu masy i emisją w przypadku konwencjonalnego produktu BASF.

BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 112 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i pielęgnacja oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2023 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 68,9 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

Dział Performance Materials firmy BASF

Dział Performance Materials firmy BASF jest pionierem niezbędnej transformacji branży tworzyw sztucznych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nasze produkty są projektowane z udziałem klientów z całego świata, stanowiąc innowacyjny wkład w najważniejszych sektorach przemysłu, takich jak transport, dobra powszechnego użytku, zastosowania przemysłowe i budownictwo. Nasza działalność badawczo-rozwojowa obejmuje wszystkie etapy cyklu tworzyw sztucznych: produkcję, wykorzystanie i recykling. Udoskonalenia w fazie PRODUKCJI dotyczą projektowania tworzyw sztucznych, doboru surowców oraz samego procesu technologicznego. W razie WYKORZYSTANIA ważne są takie parametry jak niska masa, solidność i odporność termiczna. Ostatni etap istnienia produktu w gospodarce o obiegu zamkniętym to jego RECYKLING. W 2023 r. dział Performance Materials odnotował globalne wpływy ze sprzedaży na poziomie 7,2 mld EUR. Zapraszamy: #ourplasticsjourney na www.performance-materials.basf.com.

Siemens Smart Infrastructure (SI) kształtuje rynek inteligentnej, adaptacyjnej infrastruktury na dziś i na przyszłość. Odpowiada na pilne wyzwania związane z urbanizacją i zmianami klimatu, łącząc systemy energetyczne, budynki i różne gałęzie przemysłu. SI oferuje klientom kompleksowe portfolio z jednego źródła, obejmujące konkretne produkty, systemy, rozwiązania i usługi, począwszy od wytwarzania energii aż do jej zużycia. W coraz bardziej zdigitalizowanym ekosystemie pomaga coraz lepiej prosperować klientom i rozwijać się społecznościom, przyczyniając się jednocześnie do ochrony planety. Globalna centrala Siemens Smart Infrastructure znajduje się w Zug w Szwajcarii. Według stanu na 30 września 2023 r. firma zatrudniała około 75 000 pracowników na całym świecie.

Siemens AG (Berlin i Monachium) jest czołową firmą technologiczną działającą w sektorach przemysłu, infrastruktury, transportu i opieki zdrowotnej. Od zasobooszczędnych fabryk poprzez odporne łańcuchy dostaw, inteligentne budynki i sieci elektroenergetyczne po czystszy i bardziej komfortowy transport oraz zaawansowaną opiekę zdrowotną, firma tworzy technologie z myślą o dostarczaniu realnej wartości klientom. Łącząc świat realny z cyfrowym, Siemens ułatwia swoim klientom transformację ich branż i rynków, pomagając im także przekształcać codzienność miliardów ludzi. Siemens jest również większościowym akcjonariuszem spółki giełdowej Siemens Healthineers, czołowego globalnego dostawcy technologii medycznych, który kształtuje przyszłość opieki zdrowotnej.

W roku obrotowym 2023 zakończonym 30 września 2023 r. Siemens Group odnotowała 77,8 mld EUR przychodu oraz 8,5 mld EUR zysku netto. Według stanu na 30 września 2023 r. firma zatrudniała około 320 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć w internecie na stronie www.siemens.com.

Kontakt dla mediów BASF

dr Julia Endres

E-mail: julia.endres@basf.com

Telefon: +49 (0) 1609 6775641

Kontakt dla mediów Siemens

Christian S. Wilson

E-Mail: christian stuart.wilson@siemens.com

Telefon: +49 (0) 172 138 5608

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR
Ostatnia aktualizacja 24 czerwca 2024