Global Home
Przemysł celulozowo - papierniczy

Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonej produkcji papieru i kartonu

Od największego dostawcy chemikaliów dla branży celulozowo-papierniczej do wiodącego producenta chemii papierniczej

BASF jest największym dostawcą chemikaliów dla branży celulozowo-papierniczej na świecie. Nasze innowacyjne rozwiązania pomagają producentom papieru zachować najwyższą jakość produktów i poprawiają wydajność przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów operacyjnych.

Nasza oferta w zakresie chemii papierniczej obejmuje produkty wykorzystywane na każdym etapie produkcji. Od przemysłowych substancji chemicznych optymalizujących koszty i poprawiających wydajność maszyn poprzez chemikalia funkcjonalne, które nadają specyficzne właściwości - aż po rozwiązania powlekające, które poprawiają wygląd oraz parametry papieru i kartonu. Nasi klienci działają na bardzo konkurencyjnych rynkach. Aby pomóc im się wyróżnić, nieustannie dążymy do innowacji – w zakresie produktów, zastosowań i usług. Znaczną część naszych zysków przeznaczamy na badania i rozwój.