TOP
Polska
Kim jesteśmy

Badania dla przyszłości

Innowacje bazujące na skutecznych i efektywnych badaniach są ważnymi siłami napędowymi wzrostu dla firmy BASF. Nasi pracownicy współdziałają w interdyscyplinarnych zespołach nad innowacyjnymi procesami i produktami na rzecz zrównoważonej przyszłości. W ten sposób zapewniamy sobie długoterminowy sukces firmy oparty na rozwiązaniach chemicznych dla niemal wszystkich sektorów przemysłu.

W firmie BASF, około 10,000 pracowników pracuje na całym świecie w sektorze badań i rozwoju na rzecz innowacji dla przemysłu chemicznego. Nasi pracownicy są zaangażowani w prawie 3,000 projektów badawczych w około 70 miejscach na świecie. Dzięki naszej ścisłej współpracy z licznymi partnerami ze środowisk akademickich i biznesowych, stworzyliśmy Verbund - interdyscyplinarną i międzynarodową sieć know-how.

Placówki R&D BASF w odpowiedniej bliskości z klientami i rynkami

Nasz cel badawczy - tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Łączymy nasze kompetencje

W ramach naszego wyjątkowego globalnego połączenia wiedzy know-how, łączymy ze sobą nasze wielorakie kompetencje: Wraz z partnerami z sektorów nauki i biznesu pracujemy na rzecz zrównoważonych rozwiązań i produktów.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Współpraca

Budujemy silną sieć. Współpraca jest ważnym źródłem innowacji. Dlatego też angażujemy zewnętrznych partnerów do naszych innowacyjnych procesów oraz utrzymujemy liczne kontakty z sektorami nauki i biznesu.

BASF provides efficient solutions for wind energy

Nasza droga do innowacji

Stosujemy się do przejrzystego i elastycznego procesu tworzenia innowacji, obejmującego wszystkie kroki: począwszy od pomysłu, aż do wprowadzenia produktu na rynek.

Obrazy ze świata badań

Spektakularne zdjęcia wykonane podczas badań mikroskopem elektronowym ukazują unikatowe kształty i struktury mikrokosmosu, a także wizualizują to, co zwykle bywa niedostrzegane przez ludzkie oko.