TOP
Polska
Kim jesteśmy

Jak pracujemy

Dla BASF innowacyjność jest znaczącym wyróżnikiem w trudnym otoczeniu rynkowym. Nasza innowacyjna siła opiera się na globalnym zespole wykwalifikowanych pracowników o różnych specjalizacjach. Ponadto angażujemy zewnętrznych partnerów do naszych innowacyjnych procesów oraz utrzymujemy liczne kontakty z sektorami nauki i biznesu.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Współpraca

Współpraca jest ważnym źródłem innowacji. W bardzo zróżnicowanym, globalnym i międzynarodowym zespole tworzą się nowe pomysły, a nowe bodźce są przedmiotem kolejnych badań. Dlatego też angażujemy zewnętrznych partnerów do naszych innowacyjnych procesów oraz utrzymujemy liczne kontakty z sektorami nauki i biznesu.

BASF New Business GmbH

Spółka zależna BASF New Business GmbH śledzi długoterminowe trendy i innowacyjne idee w przemyśle i społeczeństwie, analizuje ich potencjał wzrostu i sprawdza, czy potencjalne nowe obszary działalności odpowiadają filozofii firmy BASF. Jednostka ta rozwija kwestie, które można znaleźć w nowych obszarach wzrostu BASF.