Polska
Kim jesteśmy

Pracownicy i Społeczeństwo

Pracownicy

Pracownicy stanowią fundament w osiąganiu celów naszej strategii. BASF chce wspierać rozwój ludzi oraz przekładać ich talenty na środowisko zawodowe.

Nasze cele:

 

Długoterminowe cele

Stan na koniec 2014

Zróżnicowanie narodowe kadry kierowniczej

 

Zwiększenie udziału procentowego międzynarodowej kadry kierowniczej  (rok bazowy 2003: 30%)

35.0 %

Kadra kierownicza
z międzynarodowym doświadczeniem

 

Ponad  80%

83,0 %

Kobiety
na kierowniczych stanowiskach

 

Wzrost w skali światowej

19,1 %

  • Na koniec 2014 roku BASF zatrudniał ponad 113 tysięcy pracowników na całym świecie. W Polsce do tej pory pracowało około 370 osób. Jednak do 2016 roku, w nowym zakładzie w Środzie Śląskiej pracę znajdzie ponad 400 osób.
  • Nieustanny proces rozwoju i doskonalenia są dla nas ważnym składnikiem rozwoju zawodowego naszych pracowników. Oprócz szkoleń stacjonarnych, posiadamy również globalną platformę internetową. Dzięki temu pracownicy mogę kształcić się za pośrednictwem mediów elektronicznych, niezależnie od czasu i miejsca.
  • Firma BASF Polska została uznana za Idealnego Pracodawcę w dziedzinie „Nauki ścisłe”, tym samym znalazła się wśród 30 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce (24 miejsce w rankingu UNIVERSUM 2014). Poza ofertami pracy dla absolwentów, BASF co roku organizuje konkurs na staże letnie, oferując tym samym studentom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Program Compliance

Compliance oznacza dla nas obowiązek przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych korporacyjnych. Na bazie naszych standardów światowych, stworzyliśmy kodeks postępowania dla dokonywania zakupów w Polsce.

Nasze standardy jakościowe są nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy, dlatego przeprowadzamy regularne i obowiązkowe szkolenia dla wszystkich osób zatrudnionych w naszej firmie.

Społeczność lokalna

Poprzez nasze wartości i zasady zobowiązujemy się do wspierania rozwoju społecznego, nie skupiając się jedynie na aktywności biznesowej. Poprzez nasze zaangażowanie w liczne projekty wspieramy społeczności, które związane są z obszarem naszych działań. W 2013 roku grupa BASF przeznaczyła łącznie 45,4 mln € na wspieranie inicjatyw społecznych.

Wartość projektów wspieranych lub organizowanych przez BASF na świecie w 2014 roku (miliony euro)