Polska
Kim jesteśmy

Dobre praktyki

BASF Polska jako wiodąca firma chemiczna, zaangażowana społecznie, wspiera i bierze czynny udział w wielu edukacyjnych projektach, które zachęcają dzieci i młodzież do odkrywania sekretów chemii.

ZR_14.jpg

W 2010 roku nawiązaliśmy współpracę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w ramach której BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego. W 2015 roku ta umowa partnerska została przedłużona o kolejne 6 lat. Każdego roku ponad 10 tysięcy uczniów odwiedza laboratorium, gdzie dzięki zajęciom mogą odkrywać, jak fascynujący jest świat chemii. Długotrwałe partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik stanowi wyraz realizowania przez firmę w praktyce przesłania „Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju". Poza wspólnym rozwijaniem programu laboratorium, BASF Polska i Centrum Nauki Kopernik angażują się także w organizowanie licznych przedsięwzięć i imprez edukacyjnych, których celem jest popularyzowanie chemii i dotarcie do młodych ludzi z przesłaniem, że dziedzina ta nie musi być nudna.

Jednym z takich przykładów mogą służyć coroczne Dni Chemii organizowane przez firmę w Centrum Nauki Kopernik.

BASF jest także wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Humanitarium na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Drugie takie laboratorium zostanie otwarte przez firmę w 2016 roku.

W 2015 otworzyliśmy laboratorium chemiczne dla uczniów Polsko-Niemieckiej szkole im. Willy'ego Brandta w Warszawie.

W 2015 roku połączyliśmy siły i „inteligentną energię" na rzecz promocji chemii w Polsce z czterema uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim i Wrocławskim oraz Politechniką Warszawską i Wrocławską. Konferencje naukowe, wykłady, kontakt z kołami naukowymi oraz obecność w mediach społecznościowych jak również wspólne organizowane wydarzenia dla studentów są podstawą tej współpracy.