Polska
Kim jesteśmy

Ekonomia

Częścią strategii BASF jest zrównoważone zarządzanie kosztami i kapitałem. Dążymy do tego, aby nasze ​​nowe produkty i procesy, w ciągu całego cyklu życia były atrakcyjne zarówno pod względem ekonomicznym, środowiskowym oraz społecznym.

 

Cel 2015

Cel 2020

Stan na koniec 2014

Sprzedaż

≈ 80 mld €

≈ 110 mld €

74,3 mld €

EBITDA

≈ 14 mld €

≈ 22 mld €

11,0 mld €

Zyski do podziału

≈ 7,5 mld €

 

5,6 mld €

Innowacje, inwestycje i przejęcia mają duży wkład w realizację naszych ambitnych celów rozwoju. Strategiczne decyzje, takie jak inwestycje czy przejęcia są oceniane przez interdyscyplinarny zespół, pod względem równowagi pomiędzy kwestiami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi.

    Inwestycje Przejęcia Razem
Wartości niematerialne
i prawne
  184 732 916
Wartość firmy   0 623 623
Rzeczowe aktywa trwałe   5,368 1,001 6,369
Razem   5,552 1,733 7,285

W latach 2011-2020 BASF planuje inwestycje w dobra trwałe na poziomie 30-35 miliardów euro. Ponad jedna trzecia tej sumy zostanie zainwestowana w krajach rozwijających się.

BASF White Biotechnology Research, Tarrytown, North America

Innowacje oparte na skutecznych i efektywnych badaniach oraz rozwoju są ważną siłą napędową dla firmy BASF. Za tymi osiągnięciami stoją wysoce wykwalifikowani pracownicy z różnych specjalizacji na całym świecie w liczbie około 10 700 osób. W 2014 roku w trakcie realizacji było 3000 projektów naukowo-badawczych, na które zostało przeznaczone finansowanie w wysokości 1,884 mln €.