Polska
Kim jesteśmy

Innowacje

BASF White Biotechnology Research, Tarrytown, North America

Wkład BASF w zrównoważony rozwój polega na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, zapewniających milionom ludzi na świecie lepszą jakość życia. Jednocześnie staramy się korzystać z zasobów naturalnych w możliwie najbardziej efektywny sposób, tym samym minimalizując nasz wpływ na środowisko naturalne. Wizją BASF jest „Tworzenie chemii dla zrównoważonego rozwoju”. To oznacza, że staramy się działać tak, aby nasz sukces ekonomiczny szedł w parze ze środowiskową i społeczną odpowiedzialnością w całym łańcuchu wartości firmy - począwszy od pozyskiwania surowców przez produkcję, transport aż po fazę użycia produktu oraz zagospodarowanie powstałych odpadów.

W BASF widzimy trzy główne obszary, w ramach których dostarczane przez nas innowacyjne rozwiązania będą grały kluczową rolę:

  • Zasoby, środowisko i klimat – jednym z największych światowych wyzwań jest wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz związane z tym nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
  • Żywność – rosnąca populacja potrzebuje proporcjonalnie więcej dobrej jakości pożywienia, wyprodukowanego efektywnie i z poszanowaniem środowiska naturalnego.
  • Jakość życia – przyrost liczby ludności oraz postępująca globalizacja to jedne z najpilniejszych wyzwań dzisiejszych czasów – ludzie chcą żyć godnie, i w miarę możliwości, poprawiać jakość życia dla siebie i swoich najbliższych.

Jest wiele definicji zrównoważonego rozwoju i dla każdego z nas ta koncepcja może oznaczać coś innego – dla jednych będzie to
efektywność procesu produkcyjnego i minimalizacja wpływów środowiskowych, dla innych wkład w rozwój społeczności lokalnej
i poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia, dla jeszcze innych stabilny wzrost i rozwój organizacji.

W BASF nieustannie poszukujemy synergii starając się łączyć wszystkie te kwestie. Dlatego opracowując nowe produkty i rozwiązania analizujemy ich wpływ na środowisko naturalne oraz zastanawiamy się, w jaki sposób przyczynią się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju zarówno dla naszej firmy jak i naszych klientów.

Innowacje BASF wychodzą naprzeciw kluczowym potrzebom rozwijającego się świata i tym samym pomagają zaadresować je w sposób efektywny i zrównoważony. Dlatego tak ważne jest aby – właśnie teraz, wyprzedzając regulacje prawne i świadomość rynku, firmy chemiczne z wizją wspierały zrównoważony rozwój wprowadzając najnowsze, innowacyjne produkty i rozwiązania.

Transport

Przykłady innowacji BASF dla transportu

Energy efficient insulation - East Hotel Dubai

Budownictwo

Przykłady innowacji BASF dla budownictwa

Dobra konsumenckie

Przykłady innowacji BASF w obszarze dóbr konsumenckich

Zdrowie i żywienie

Przykłady innowacji BASF w dziedzinie zdrowia i żywienia

High performance catalysts for the chemical industry

Elektronika

Przykłady innowacji BASF w dziedzinie elektroniki

Rolnictwo i hodowla zwierząt

Przykłady innowacji BASF w dziedzinie rolnictwa

Energia i gospodarka zasobami

Przykłady innowacji BASF w dziedzinie energii