Polska
Kim jesteśmy

Budownictwo

Główne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju dla branży budowlanej:

 • redukcja śladu węglowego budynków w całym cyklu ich życia
 • zwiększenie trwałości budynków
 • dostępność cenowa budownictwa mieszkalnego

Innowacje BASF pomagają zaadresować te wyznawania dostarczając rozwiązań, które odpowiadają na konkretne potrzeby branży:

 • tworzenie konstrukcji i budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • wypełnienie standardów środowiskowych i uzyskanie certyfikatów „zielonego” budownictwa
 • poprawa bezpieczeństwa, jakości oraz trwałości budynków
 • zapewnienie dostępnych kosztowo mieszkań dla rosnącej populacji z uwzględnieniem trendu migracji ludności ze wsi do miast
MasterKure 111WB from BASF protects concrete against drying cracks during hot summer temperatures

Beton Green Sense®

Beton Green Sense® - gama produktów i rozwiązań wspierających zrównoważone budownictwo. Mieszanki oraz domieszki do betonu dostarczane przez BASF umożliwiają wykorzystanie dużej ilości materiałów pochodzących z odzysku. Wiąże się to z redukcją emisji CO2 w procesie produkcji betonu.

 • Użycie materiałów pochodzących z recyklingu skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów w systemie certyfikacji budynków LEED
 • System gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz trwałość przy jednoczesnym obniżonym ryzyku usterek
 • Obniżenie kosztów w całym cyklu życia budynku (od konstrukcji po eksploatację)
 • W połączeniu z analizą eko-efektywności BASF umożliwia zbilansowanie środowiskowych i ekonomicznych skutków użycia danej mieszanki betonowej
The Neopor® is applied to the façade. The craftsman presses firmly on the insulating panel to fix it in place. The insulating material is then doweled.

Neopor®

Jest to innowacyjny polistyren do spieniania z dodatkiem grafitu, dzięki czemu materiał ten charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi (wydajność izolacyjna wyższa o ok. 20% niż przy użyciu klasycznego polistyrenu).

 • Mniej materiału potrzebnego do wykonania izolacji pozwala na mniejsze zużycie zasobów
 • Płyty wykonane z Neoporu są cieńsze, co skutkuje niższym kosztem transportu
 • Obniżenie kosztów eksploatacji budynków (koszty ogrzewania) dzięki niższemu zapotrzebowaniu na energię
 • Redukcja emisji wynikających z procesów produkcji energii
 • Neopor spieniany jest powietrzem, dzięki czemu nie ma konieczności używania szkodliwych dla warstwy ozonowej gazów
Students of Shri Venkataramana Higher Primary School, Kulai (Mangalore) perform test to track solid impurities in well water drawn from the school premises. The activity is part of BASFâ s ongoing Water Education Project in the school in partnership with UN-HABITAT and TERI.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Schüler der Shri Venkataramana Higher Primary School in Kulai (Mangalore) führen einen Test auf Verunreinigungen durch Feststoffe durch. Das getestete Brunnenwasser wurde dem Brunnen auf dem Schulgelände entnommen. Diese Tätigkeit findet im Rahmen des aktuellen â Wasser-Erziehungs-Projektsâ  statt, das BASF in der Schule zusammen mit UN-HABITAT und TERI betreibt.
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF., Students of Shri Venkataramana Higher Primary School, Kulai (Mangalore) perform test to track solid impurities in well water drawn from the school premises. The activity is part of BASF’s ongoing Water Education Project in the school in partnership with UN-HABITAT and TERI.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Schüler der Shri Venkataramana Higher Primary School in Kulai (Mangalore) führen einen Test auf Verunreinigungen durch Feststoffe durch. Das getestete Brunnenwasser wurde dem Brunnen auf dem Schulgelände entnommen. Diese Tätigkeit findet im Rahmen des aktuellen „Wasser-Erziehungs-Projekts“ statt, das BASF in der Schule zusammen mit UN-HABITAT und TERI betreibt.
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Środki ochrony drewna Wolmanit® CX

Drzewa rosnąc absorbują CO2. Dlatego drewno z hodowli drzew iglastych jest materiałem budowlanym o doskonałych właściwościach wspierających zrównoważony rozwój.

 • Środki ochrony drewna Wolmanit® CX znacznie przedłużają trwałość konstrukcji drewnianych, chroniąc je przed grzybami oraz pasożytami
 • Wyższa żywotność elementów drewnianych przyczynia się do zmniejszenia ilości drzew przeznaczonych do wycinki, redukcji kosztów transportu oraz obniżenia emisji do środowiska
 • Po zakończeniu eksploatacji drewno zabezpieczone środkami BASF może zostać w pełni poddane procesom recyklingu
 • Niezależne testy potwierdziły bezpieczeństwo stosowania produktu

Zrównoważone Budownictwo - Broszura