Polska
Kim jesteśmy

Budownictwo

Główne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju dla branży budowlanej:

 • redukcja śladu węglowego budynków w całym cyklu ich życia
 • zwiększenie trwałości budynków
 • dostępność cenowa budownictwa mieszkalnego

Innowacje BASF pomagają zaadresować te wyznawania dostarczając rozwiązań, które odpowiadają na konkretne potrzeby branży:

 • tworzenie konstrukcji i budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • wypełnienie standardów środowiskowych i uzyskanie certyfikatów „zielonego” budownictwa
 • poprawa bezpieczeństwa, jakości oraz trwałości budynków
 • zapewnienie dostępnych kosztowo mieszkań dla rosnącej populacji z uwzględnieniem trendu migracji ludności ze wsi do miast
MasterKure 111WB from BASF protects concrete against drying cracks during hot summer temperatures

Beton Green Sense®

Beton Green Sense® - gama produktów i rozwiązań wspierających zrównoważone budownictwo. Mieszanki oraz domieszki do betonu dostarczane przez BASF umożliwiają wykorzystanie dużej ilości materiałów pochodzących z odzysku. Wiąże się to z redukcją emisji CO2 w procesie produkcji betonu.

 • Użycie materiałów pochodzących z recyklingu skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów w systemie certyfikacji budynków LEED
 • System gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz trwałość przy jednoczesnym obniżonym ryzyku usterek
 • Obniżenie kosztów w całym cyklu życia budynku (od konstrukcji po eksploatację)
 • W połączeniu z analizą eko-efektywności BASF umożliwia zbilansowanie środowiskowych i ekonomicznych skutków użycia danej mieszanki betonowej
Neopor: an innovative insulating material - Application

Neopor®

Jest to innowacyjny polistyren do spieniania z dodatkiem grafitu, dzięki czemu materiał ten charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi (wydajność izolacyjna wyższa o ok. 20% niż przy użyciu klasycznego polistyrenu).

 • Mniej materiału potrzebnego do wykonania izolacji pozwala na mniejsze zużycie zasobów
 • Płyty wykonane z Neoporu są cieńsze, co skutkuje niższym kosztem transportu
 • Obniżenie kosztów eksploatacji budynków (koszty ogrzewania) dzięki niższemu zapotrzebowaniu na energię
 • Redukcja emisji wynikających z procesów produkcji energii
 • Neopor spieniany jest powietrzem, dzięki czemu nie ma konieczności używania szkodliwych dla warstwy ozonowej gazów
BASF focuses on â Water Educationâ  amongst student community

Środki ochrony drewna Wolmanit® CX

Drzewa rosnąc absorbują CO2. Dlatego drewno z hodowli drzew iglastych jest materiałem budowlanym o doskonałych właściwościach wspierających zrównoważony rozwój.

 • Środki ochrony drewna Wolmanit® CX znacznie przedłużają trwałość konstrukcji drewnianych, chroniąc je przed grzybami oraz pasożytami
 • Wyższa żywotność elementów drewnianych przyczynia się do zmniejszenia ilości drzew przeznaczonych do wycinki, redukcji kosztów transportu oraz obniżenia emisji do środowiska
 • Po zakończeniu eksploatacji drewno zabezpieczone środkami BASF może zostać w pełni poddane procesom recyklingu
 • Niezależne testy potwierdziły bezpieczeństwo stosowania produktu

Zrównoważone Budownictwo - Broszura