Polska
Kim jesteśmy

Energia i gospodarka zasobami

W tej dziedzinie największe wyzwania jakie stoją przed nami w kontekście zrównoważonego rozwoju to:

 • zapewnienie właściwego i efektywnego wykorzystania kurczących się zasobów
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł energii

Innowacje BASF pomagają zaadresować te wyznawania dostarczając rozwiązania, które odpowiadają na konkretne potrzeby branży:

 • optymalne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych przy zachowaniu wysokiej wydajności
 • rozwój nowych źródeł energii – szczególnie w zakresie energetyki wiatrowej, słonecznej, biopaliw, energii geotermalnej oraz energii z łupków
BASF_oilfield.jpg

Produkcja oleju i gazu

BASF jest jedyną dużą firmą chemiczną z własnymi zasobami oleju i gazu. Nieustannie prowadzimy badania w celu minimalizowania wpływu tego segmentu biznesu na środowisko oraz efektywnego wykorzystania zasobów.

 • W 2012 roku jedna ze spółek BASF - Wintershall wdrożyła międzynarodową strategię, zgodnie z którą zaprzestała spalania gazu w pochodni podczas rutynowych operacji, co pozwoliło na redukcję emisji CO2 o ok. 2 mln ton rocznie (ta dobrowolna praktyka
  jest wyjątkiem w branży).
 • Produkt BASF Schizophyllan, który dodawany jest do wody w procesie czyszczenia zbiorników oleju, pomaga podnieść
  sprawność procesu i odzyskać o ok. 10% więcej paliwa
 • BASF podejmuje kompleksowe działania w celu rekultywacji terenów i przywrócenia naturalnych siedlisk przyrodniczych na obszarach po zakończeniu budowy gazociągów
BASF_windmills_on_water.jpg

Energia wiatrowa

Turbiny wiatrowe muszą charakteryzować się wysoką sprawnością, wytrzymałością na zmienne warunki atmosferyczne oraz działać w niezawodny i bezpieczny sposób. Innowacje BASF znajdują zastosowanie w budowie całych turbin wiatrowych, pomagając spełnić powyższe wymagania.

 • Produkt Baxxodur® stosuje się do wytwarzania bardzo wytrzymałych, wzmocnionych włóknem łopatek turbin wiatrowych. Pomaga on zredukować czas trwania cyklu o ok. 30%, co wiąże się z oszczędnością energii
 • Pianki strukturalne, takie jak Kerdyn® stosowane wewnątrz łopat wirnika przyczyniają się do poprawy ich stabilności i trwałości
 • W budowie konstrukcji turbin wiatrowych zastosowanie znajdują betony i domieszki BASF, dzięki którym możliwe jest wytworzenie wysokiej wytrzymałości spoiny łączącej wieżę z podstawą turbiny, co jest niezwykle ważne szczególnie w przypadku dużych konstrukcji
BASF_solar_field.jpg

Energia słoneczna

Aby uzyskać konkurencyjność energii słonecznej w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii koniecznie jest aby była ona łatwiej dostępna i efektywna ekonomicznie. BASF dostarcza innowacji w zakresie energii słonecznej, które znajdują zastosowanie zarówno w domach, biurach jak i elektrowniach.

 • Dostarczane przez BASF systemy wykorzystują azotan sodu pozwalając na magazynowanie energii słonecznej i wykorzystanie jej w odpowiednim momencie – w przypadku braku zasilania lub światła słonecznego
 • Oppanol® służy ochronie aktywnych elementów paneli słonecznych wydłużając ich czas użytkowania
 • Basotect® to elastyczna pianka wykonana z żywicy melaminowej, która pozwala zachować stałą temperaturę i charakteryzuje się niską przewodnością cieplną. Ponieważ nie zawiera włókien mineralnych jest łatwa w obsłudze
 • Ultramid® to innowacyjne tworzywo sztuczne stosowane w systemach montażu instalacji solarnych