Polska
Kim jesteśmy

Rolnictwo i hodowla zwierząt

W tej dziedzinie największe wyzwania jakie stoją przed nami w kontekście zrównoważonego rozwoju to:

 • podwojenie ilości wytwarzanych produktów rolnych w następnym dziesięcioleciu w odpowiedzi na przyrost ludności i wzrost klasy średniej
 • ograniczenie śladu węglowego oraz dostarczanie rozwiązań, które uczynią rolnictwo bardziej odpornym na skutki zmian klimatycznych
 • zachowanie bioróżnorodności oraz ochrona gatunków i ekosystemów

Osiągnąć to można poprzez dostarczenie innowacji, które wyjdą naprzeciw następującym potrzebom:

 • dostarczanie rozwiązań, które uczynią rolnictwo bardziej odpornym na skutki zmian klimatycznych
 • wspieranie oraz rozwój bioróżnorodności przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności i produktywności
Farmers fields.jpg

Zdrowsze i silniejsze rośliny dzięki AgCelence®

Jest to gama produktów, która wspiera wzrost roślin pomimo niesprzyjających warunków pogodowych.

 • Zapewnia dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin
 • Dzięki AgCelence® możliwa jest uprawa silniejszych i zdrowszych roślin, z pełnym wykorzystaniem ich potencjału
 • Uzyskane wyższe plony są efektem połączenia lepszego wigoru roślin i wyższej tolerancji na stres – dając wynik, na który czekają rolnicy
 • Redukcja śladu węglowego poprzez mniejsze zużycie energii i paliwa podczas zbiorów
 • Mniejsze zużycie wody przy zapewnieniu odpowiedzialnej gospodarki wodnej (odporność na suszę)
 • Firma zarejestrowała na całym świecie produkty AgCelence przeznaczone dla ponad 30 upraw – w Polsce są to produkty do ochrony zbóż, kukurydzy, rzepaku oraz warzyw
ag_balance.jpg

AgBalance™

Jest metodą naukową opracowaną przez BASF, która mierzy wskaźniki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, opierając się na pomiarach trzech kryteriów: oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo oraz aspekt ekonomiczny.

 • Metoda analizuje systemy rolnicze w całym cyklu ich życia
 • Wyniki stanowią wiarygodną podstawę naukową, na bazie której podejmowana jest decyzja o kierunku poprawy danego systemu produkcji rolnej
 • Narzędzie pomaga lepiej zrozumieć oddziaływanie na środowisko, zredukować zużycie energii oraz przyczynia się do poprawy jakości produkowanej żywności
future_trainees.jpg

Farmy bioróżnorodności

Ochrona bioróżnorodności jest jednym z aspektów, który wpływa na zrównoważony rozwój gospodarstw. Na farmach bioróżnorodności
eksperci firmy BASF pracują wraz z rolnikami aby pokazać jak nowoczesne rolnictwo może współdziałać z zachowaniem bioróżnorodności.

 • Nowoczesne rolnictwo może być narażone na monokulturę upraw stąd nacisk na bioróżnorodność w celu zachowania gatunków
 • Wyzwaniem dla zrównoważonego rolnictwa jest zachowanie bioróżnorodności przy jednoczesnej dużej wydajności, która pozwoli na dostarczenie wystarczającej ilości pożywienia dla stale rosnącej populacji światowej
 • Obecnie BASF prowadzi działania na ok. 10 farmach bioróżnorodności w 6 krajach