Polska
Kim jesteśmy

Partnerstwo Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Wkład BASF w zrównoważony rozwój to innowacje umożliwiające lepszą jakość życia milionom ludzi na całym świecie, przy możliwie najefektywniejszym wykorzystaniu zasobów naturalnych i utrzymaniu konkurencyjności naszego biznesu. Dlatego opracowując nowe produkty i rozwiązania analizujemy ich wpływ na środowisko naturalne oraz zastanawiamy się, w jaki sposób przyczynią się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju zarówno dla naszej firmy jak i naszych klientów.

ZR_12.jpg

Innowacje BASF wychodzą naprzeciw kluczowym potrzebom rozwijającego się świata i tym samym pomagają zaadresować je w sposób efektywny i zrównoważony. Dlatego tak ważne jest aby - właśnie teraz, wyprzedzając regulacje prawne i świadomość rynku, firmy chemiczne z wizja wspierały zrównoważony rozwój wprowadzając najnowsze, innowacyjne produkty i rozwiązania.

W 2014 BASF dołączyło też do grona firm, które podpisały „Deklarację biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju" podczas uroczystej Inauguracji III Etapu Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Celem projektu Wizja 2050 - prowadzonego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki - jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań wspierających realizację celów rozwojowych Polski. Realizując tę ideę - we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, została powołana do życia Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju dla branży chemicznej, której celem jest promowanie tej idei pośród firm członkowskich.

W ramach kolejnych etapów realizacji strategii „Tworzenia chemii dla zrównoważonego rozwoju" rozszerzyliśmy naszą współpracę z sektorem pozarządowym, aby poprzez programy partnerstwa z wiodącymi organizacjami promującymi tematykę odpowiedzialnego biznesu - Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) oraz United Nations Global Compact Polska (UNGC), a także United Nations Environment Program (UNEP) - aktywnie realizować nasze cele oraz wspierać rozwój zrównoważonej gospodarki w Polsce. Powstała we współpracy z UNGC inicjatywa) - program „Odpowiedzialna Chemia", jest odpowiedzią na potrzebę dyskusji branży chemicznej na temat praktyk działania w całym łańcuchu wartości, począwszy od pozyskania surowców, produkcję aż po działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnego użycia produktów oraz ich utylizację. Tematy podjęte w 2014 to „efektywność energetyczna w budynkach" oraz „zrównoważony olej palmowy" - oba zagadnienia są istotne z perspektywy rynku polskiego - zarówno w kontekście istniejących i przyszłych regulacji jak również świadomości konsumentów; oraz wpisują się w strategię działań firmy BASF. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami i partnerami biznesowymi, aby poprzez pogłębiany wciąż dialog, wspierać efektywna aplikację naszych produktów i rozwiązań przy jednoczesnym kreowaniu świadomości rynkowej.

W BASF wierzymy, że poprzez oparcie strategii biznesowej na założeniach zrównoważonego rozwoju, przemysł chemiczny ma unikalną szansę zaadresowania globalnych wyzwań społeczno-środowiskowych. To właśnie oznacza „Tworzenie chemii dla zrównoważonego rozwoju."