Polska
Kim jesteśmy

Sustainable Solution Steering

Zwiększenie wydajności zrównoważonego rozwoju naszego portfolio.

W ciągu ostatnich dekad zarówno społeczeństwo, jak i nasi klienci coraz bardziej zwracają uwagę na wkład biznesu w zrównoważony rozwój. Jesteśmy zobowiązani do zrozumienia zmieniających się oczekiwań, dlatego możemy wykorzystać możliwości oraz zminimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne.

Dlaczego – Cel

Nasi klienci oczekują od nas spójnych i innowacyjnych rozwiązań. Tym samym, pragną przyczyniać się do bardziej zrównoważonej przyszłości, aby sukces ekonomiczny szedł w parze ze środowiskową i społeczną odpowiedzialnością w całym łańcuchu wartości firmy – od pozyskiwania surowców począwszy, przez produkcję, transport aż po fazę użycia produktu oraz zagospodarowanie powstałych odpadów. Dlatego też wizją firmy BASF jest „Tworzenie chemii dla zrównoważonego rozwoju”. Dążenie to ma związek z następującymi czynnikami biznesowymi:

 • Rosnące potrzeby klientów w celu wyróżnienia się za pomocą zrównoważonego rozwoju
 • Nowe przepisy i standardy we wszystkich łańcuchach wartości związanych ze zrównoważonym rozwojem
 • Zmiany w otoczeniu społecznym i biznesowym wywołały zapotrzebowanie na zrównoważone produkty

Dlatego opracowując nowe produkty i rozwiązania analizujemy ich wpływ na środowisko naturalne oraz zastanawiamy się, w jaki sposób przyczynią się one do realizacji celów zrównoważonego rozwoju zarówno dla naszej firmy jak i klientów.

Jak – Analiza każdego rozwiązania

Biorąc pod uwagę dotychczasowe trendy rynkowe oraz oczekiwania naszych klientów, zdecydowaliśmy się przeprowadzić kompleksową analizę portfolio pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z naszym podejściem oceniamy cały łańcuch wartości, biorąc pod uwagę przemysł i specyficzne spojrzenie danego regionu na naszych rynkach. Dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy trzema wymiarami zrównoważonego rozwoju:

 • Ekonomia: np. potencjalne oszczędności dla klientów poprzez użycie naszych produktów
 • Środowisko: np. zapewnienie osiągnięcia standardów, tworzenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska
 • Społeczeństwo: np. zapewnienie bezpiecznej produkcji

Rozwiązania i produkty z naszego portfolio zostały podzielone na cztery kategorie, wydzielone na podstawie oceny wpływu w obszarze zrównoważonego rozwoju: Accelerator, Performer, Transitioner i Challenged. Pomimo tego, że branże różnią się między sobą specyfiką potrzeb, jesteśmy w stanie zgromadzić nasze rozwiązania do uniwersalnych korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju (np. efektywne wykorzystanie zasobów).

sss_infographic.gif

Kierowanie portfolio

Dzięki szczegółowej analizie i przejrzystej klasyfikacji możemy udoskonalić poszczególne rozwiązania i ukierunkować naszą ofertę. W ten sposób jesteśmy również w stanie zapewnić dalszą integrację zrównoważonego rozwoju w ramach naszych strategicznych procesów związanych z badaniami i rozwojem oraz wsparciem dla klientów. Nasze cele to:

 • Wzrost portfolio zawierającego innowacyjne oraz zrównoważone rozwiązania, które mają wpływ na pomyślność naszych klientów
 • Zmniejszenie wpływu na środowisko każdego ogniwa łańcucha wartości, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia
 • Bardziej skuteczne zminimalizowanie zagrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem

Wszystkie wymienione wyżej cele pomagają nam zapewnić długookresowy sukces – jako integralny element strategii „Tworzymy chemię”.

Podejście zostało opracowane przez PricewaterhouseCoopers AG Niemcy (PwC).

Aby podtrzymać ważność zrównoważonego rozwoju naszego portfolio, wyznaczyliśmy konkretny cel: do roku 2020 zwiększymy udział sprzedaży ‘Accelerators’ o 28%.

Dodatkowo, staramy się stale redukować udział rozwiązań w kategorii ‘Challenged’.

sss_infographic1.gif
The Neopor® is applied to the façade. The craftsman presses firmly on the insulating panel to fix it in place. The insulating material is then doweled.

Budownictwo

Neopor® - to innowacyjny polistyren do spieniania z dodatkiem grafitu, dzięki czemu materiał ten charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi (wydajność izolacyjna wyższa o ok. 20% niż przy użyciu klasycznego polistyrenu).

 • Mniej materiału potrzebnego do wykonania izolacji pozwala na mniejsze zużycie zasobów
 • Płyty wykonane z Neoporu są cieńsze, co skutkuje niższym kosztem transportu
 • Obniżenie kosztów eksploatacji budynków (koszty ogrzewania) dzięki niższemu zapotrzebowaniu na energię
 • Redukcja emisji wynikających z procesów produkcji energii
 • Neopor spieniany jest powietrzem, dzięki czemu nie ma konieczności używania szkodliwych dla warstwy ozonowej gazów
future_trainees.jpg

Rolnictwo

Farmy bioróżnorodności - ochrona bioróżnorodności jest jednym z aspektów, który wpływa na zrównoważony rozwój gospodarstw. Na farmach bioróżnorodności eksperci firmy BASF pracują wraz z rolnikami aby pokazać jak nowoczesne rolnictwo może współdziałać z zachowaniem bioróżnorodności.

 • Nowoczesne rolnictwo może być narażone na monokulturę upraw stąd nacisk na bioróżnorodność w celu zachowania gatunków
 • Wyzwaniem dla zrównoważonego rolnictwa jest zachowanie bioróżnorodności przy jednoczesnej dużej wydajności, która pozwoli na dostarczenie wystarczającej ilości pożywienia dla stale rosnącej populacji światowej
 • Obecnie BASF prowadzi działania na ok. 10 farmach bioróżnorodności w 6 krajach