Polska
Kim jesteśmy

Współtworzenie rozwiązań na rzecz poprawy miejskiego życia

Maj 04, 2016

red-hook-residents_new2.jpg
Mieszkańcy Red Hook w swojej dzielnicy po huraganie Sandy. Źródło: Justin Lane

Ponad 600 milionów ludzi zamieszkuje przybrzeżne miasta na całym świecie, a do roku 2100 liczba ta prawdopodobnie przekroczy miliard. Przybrzeżne miasta, takie jak Red Hook w Brooklynie, muszą się zmagać z innymi wyzwaniami: rosnącą populacją, napięciami rozwoju ekonomicznego, homogenizacją, przeludnieniem i wygórowanym zapotrzebowaniem na infrastrukturę. Zmiana klimatu stanowi nowe zagrożenie dla przybrzeżnych miast, a towarzyszące jej podnoszący się poziom mórz i gwałtowniejsze sztormy będą powodować okresowe lub nawet permanentne powodzie o potencjalnie katastrofalnych skutkach.

Zapoznaj się z tym materiałem wideo, aby dowiedzieć się więcej o szczególnych wyzwaniach stojących przed Red Hook:

To właśnie dlatego uczestnicy przystanku na trasie Creator Space™ w Nowym Jorku w 2015 roku pracowali nad pytaniem "Jak możemy odnowić zabudowę Red Hook tak, aby zachęcić ludzi do pracy, zabawy i doświadczenia lepszego miejskiego życia?" Głównym celem było znalezienie rozwiązań, które poprawiłyby jakość życia w dzielnicy Nowego Jorku, Red Hook, służąc również jako studium przypadku przydatne w innych przybrzeżnych miastach na całym świecie. Wydarzenie zgromadziło licznych zainteresowanych, przejawiających niezwykłe oddanie dla tej sprawy – mieszkańców Red Hook, lokalne przedsiębiorstwa, artystów, naukowców i inżynierów – oraz na wiele dni zaangażowało ich we współtworzenie. Celem bogatych dyskusji było opracowanie planu realizacji najlepszych spośród tych pomysłów.

Niektóre z rozwiązań powstałych podczas nowojorskiego przystanku na trasie Creator Space są obecnie opisane w interaktywnej białej księdze pt. "Współtworzenie rozwiązań dla zurbanizowanych dzielnic w przybrzeżnych miastach: Spojrzenie na Red Hook w Brooklynie, stan Nowy Jork".

Pierwszym pomysłem jest ustanowienie sieci zielonych korytarzy. Te korytarze to szansa na przekształcenie i przywrócenie życia w dzielnicach takich jak Red Hook poprzez zwiększenie krążenia, wchłaniania i kierunkowania spływu z gwałtownych opadów deszczu oraz umożliwienie rozwoju roślinności. Przybrzeżny park złagodziłby krajobraz, co dałoby mieszkańcom Red Hook widoki i rekreację, jak również ochronę od nagłych sztormów i podniesienia poziomu morza.

Dodatkowo można utworzyć Centrum Szkolenia Zawodowego i Usług dla Mieszkańców w celu poprawy dostępu do informacji, edukacji i usług dla bezrobotnych członków społeczności i głębszego zintegrowania ich z nią. Mieszkalnictwo komunalne w Red Hook również mogłoby zostać ponownie przemyślane i odnowione pod kątem wydajności energetycznej i odporności na powodzie. Przynajmniej projekt i realizacja modelowego kwartału zawarłyby w sobie wspólne cele mieszkania w zrównoważonej, sprawiedliwej i odpornej społeczności, i posłużyłyby za wzorzec do odtwarzania w Red Hook oraz w innych miejscach.

icon_partnering.gif