Polska
Kim jesteśmy

Program BASF Creator Space będzie kontynuowany w celu wspierania innowacji

Maj 31, 2016

BASF będzie kontynuować program Creator Space™ jako część swojego procesu innowacji, aby stworzyć w firmie korzystne warunki dla współtworzenia i otwartej innowacyjności. Program zainaugurowano w 150 rocznicę firmy BASF. W ramach około 50 inicjatyw na całym świecie pracownicy BASF omawiali rozwiązania wyzwań, skupiając się na trzech tematach rocznicowych: żywności, inteligentnej energii oraz miejskim życiu. Dyskusje prowadzono z ponad 6000 partnerów z branży, środowisk akademickich, rządowych i społecznych. W efekcie tych inicjatyw trwają obecnie prace nad ponad setką projektów, wspólnie z partnerami. Ponadto dwa projekty są prowadzone w ramach inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu.

"Wiedza i kreatywność wielu umysłów może dać początek wyjątkowym pomysłom. Właśnie to zainspirowało program z okazji 150-ej rocznicy BASF. Creator Space okazało się być doskonałym sposobem na stworzenie warunków dla intensywnej wymiany z partnerami zewnętrznymi i tworzenia nowych pomysłów," twierdzi Dr Martin Brudermüller, Wiceprzewodniczący oraz Dyrektor Technologiczny BASF. "Rada postanowiła zintegrować formaty współtworzenia ze swoim procesem innowacji z partnerami zewnętrznymi."

Margret Suckale, członek Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF, komentuje efekty społecznego zaangażowania firmy: "Ta rocznica dała nam okazję nie tylko do uczczenia jej wspólnie z naszymi pracownikami i partnerami, ale także do wzmożenia naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu na całym świecie. Oprócz 150 projektów zainaugurowanych przez pracowników na całym świecie wspólnie z lokalnymi NGO w 2015 roku, dwa projekty podkreślają globalne podejście naszej strategii zaangażowania społecznego mającej na celu wymierny społeczny wpływ i okazje do nauki zarówno dla społeczeństwa, jak i dla BASF."

Projekty na rzecz wydajnego energetycznie mieszkalnictwa i czystej wody pitnej

Wśród kontynuowanych projektów znajdują się: partnerstwo łańcucha wartości w celu zapewnienia rodzinom o niskich dochodach wydajnych energetycznie domów w przystępnych cenach w Brazylii, nowa technologia mająca na celu wprowadzenie światła dziennego do budynków oraz pilotażowy projekt w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w celu zapewnienia wody i kanalizacji w slumsach, prowadzony przez organizacje non-profit w pobliżu kampusu badawczego BASF w Bombaju w Indiach.

icon_partnering.gif