Polska
Kim jesteśmy

Firma BASF ponownie notowana w Dow Jones Sustainability Index

Wrze 12, 2016

Firma BASF została po raz kolejny włączona do indeksu przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne - Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). W tym roku firmę doceniono m.in. za zaangażowanie w obszarach związanych ze strategią ochrony klimatu, a także z odpowiedzialnym zarządzaniem produktami.

DJSI World jest jednym z najbardziej znanych indeksów przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on najlepsze 10 procent spośród 2500 największych spółek, wchodzących w skład S&P Global Broad Market IndexSM, wybranych na podstawie ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Firma BASF jest notowana w indeksie DJSI World nieprzerwanie od 16 lat. Spółki wybierane do indeksu muszą co roku wykazać stałą poprawę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju – oceniane są pod tym względem przez analityków z firmy RobecoSAM, zajmującej się zarządzaniem aktywami.

Zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element strategii „Tworzymy chemię”, realizowanej przez firmę BASF i jest głównym czynnikiem jej wzrostu.