Polska
Kim jesteśmy

Dr Peter Saling będzie przewodniczył komitetowi ISO

Wrze 19, 2016

peter-saling.jpg
Dr Peter Saling, Director Sustainability Methods w BASF

Standaryzacja określa wiele aspektów naszego życia — m.in. pomaga ujednolicić nasze procesy techniczne na całym świecie. Na przykład Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung, DIN) określa standardowe formaty listów — tak zwaną normę DIN. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO stanowi międzynarodowy odpowiednik DIN i określa normy stosowane na całym świecie: od zgodnego ze standardem ISO formatu PDF, przez standardowe wymiary ładunków dla kontenerów, po karty bankowe, z których można korzystać na całym świecie. Ponad 18 tys. takich norm nie tylko ułatwia międzynarodowy handel, ale także pomaga wielu ludziom w ich codziennym życiu.

Na początku września dr Peter Saling, Director Sustainability Methods w BASF, został powołany na stanowisko prezesa komitetu ISO, zajmującego się w sposób wyłączny sprawami związanymi z całościowym zarządzaniem środowiskowym. Poparcie dla jego kandydatury już wcześniej wyrazili przedstawiciele z ponad 60 krajów. „Przewodzenie pracom i współpraca z ISO to dla mnie szczególne wyróżnienie” — mówi Saling, który ma doświadczenie w pracy w tej dziedzinie w firmie BASF i różnych grupach roboczych.

Wszystkie normy ISO są opracowywane przez ekspertów reprezentujących przemysł, specjalistów ds. ochrony konsumentów, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz decydentów politycznych w jednym wspólnym, międzynarodowym komitecie. Jego celem jest wypracowanie ujednoliconych wytycznych, które będą respektowane na poziomie międzynarodowym. Mogą minąć lata, zanim dana norma zostanie wdrożona.

Komitet ISO reguluje normy związane z oceną cyklu życia (Life Cycle Assessment).

Ważne jest, aby zgodność z normami w zakresie ochrony środowiska była oceniana na podstawie jednakowych, globalnych kryteriów. Dlatego istnieje specjalna seria norm, odnoszących się do zarządzania środowiskowego - ISO 14000. Reguluje ona między innymi normy związane z rachunkowością środowiskową. Ocena cyklu życia być wykorzystywana jako narzędzie do oceny wpływu produktów na środowisko. Dokonuje się tego systemowo, w ciągu całego cyklu życia produktu, od produkcji przez użytkowanie po utylizację. Międzynarodowe normy określają, które kroki należą do tej analizy, dzięki czemu wyniki są porównywalne. To ważne narzędzie dla BASF, które pozwala myśleć o przyszłości zarówno podczas produkowania, jak i badania i opracowywania nowych produktów.

„Wiele norm bezpośrednio dotyczy firmy BASF. Jesteśmy zdania, że wszystkie aspekty powinny być brane pod uwagę w sposób zrównoważony” — mówi Saling.

icon_partnering.gif