Polska
Kim jesteśmy

Współpraca na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego

Sie 10, 2016

Dzisiejsi konsumenci zwracają uwagę na to, jak używane przez nich produkty wpływają na środowisko. Szczególnie duże zainteresowanie społeczne wzbudził związek między plantacjami palm oleistych a wylesianiem i zmniejszaniem bioróżnorodności. Wielu dostawców i producentów zobowiązało się do stosowania certyfikowanych produktów z oleju palmowego, wytwarzanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma BASF ściśle współpracuje ze swoimi partnerami w łańcuchu wartości i rozpoczęła dyskusję na temat takiego przekształcenia rynku, aby dominował na nim olej palmowy ze zrównoważonej produkcji.

537318209

Dla firmy BASF do kluczowych surowców odnawialnych należą przede wszystkim olej z ziaren palmy oleistej i jego pochodne. Olej tłoczony z ziaren palmowych jest podstawą wielu składników, wykorzystywanych w chemii gospodarczej i środkach higieny osobistej. Dlatego firma BASF postawiła przed sobą ambitny cel, aby najpóźniej od 2020 r. pozyskiwać olej palmowy wyłącznie ze zrównoważonej produkcji, z certyfikatem Ruchu na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), a także zapewnić dostępność tego surowca na rynku.

Firma BASF chce również, aby do 2025 r. jej najważniejsze półprodukty, oparte na oleju palmowym i oleju z ziaren palmy oleistej, pochodziły z certyfikowanych źródeł.

BASF analizuje rozwiązania w całym łańcuchu wartości, aby na przykład móc śledzić pochodzenie surowca już od etapu olejarni.

Pierwsze spotkanie w ramach dialogu o oleju palmowym i kosmetykach zorganizowane w Paryżu przez BASF

Wraz ze wzrostem światowego zużycia oleju palmowego do produkcji żywności, biopaliw oraz składników chemii gospodarczej i środków higieny osobistej, rozwój produkcji oleju palmowego coraz bardziej zagraża wrażliwym ekologicznie obszarom lasów tropikalnych i torfowisk. Skąd przemysł kosmetyczny może pozyskiwać olej palmowy wytwarzany zrównoważonymi metodami, zważywszy, że jest to kwestia niecierpiąca zwłoki?

Jest to jedno z pytań, na które próbowano odpowiedzieć podczas spotkania Palm Dialog, zorganizowanego w Paryżu przez BASF, w trakcie targów kosmetycznych w kwietniu 2016 r. Ponad 75 uczestników, reprezentujących przemysł, handel detaliczny, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, a także media branżowe, wzięło udział w dyskusji na temat obecnej sytuacji i możliwych dalszych działań w tym obszarze.

Wymagania dotyczące certyfikacji, przejrzystość w zakresie wpływów na koszty oraz świadomość społeczna struktury łańcucha dostaw, od drobnych plantatorów do konsumentów, to kilka z najważniejszych kwestii poruszanych przez zgromadzonych. „Problem związany z olejem palmowym możemy rozwiązać tylko wspólnie, nie zapominając o punkcie widzenia naszych partnerów z całego łańcucha wartości” — powiedział Jan-Peter Sander, Senior Vice President BASF Personal Care Europe.

Obserwuj nas na Twitterze (@basf_palm-dialog).

Podstawowe informacje

W 2015 r. temat oleju palmowego wzbudził szczególne zainteresowanie opinii publicznej po katastrofalnych pożarach lasów w Indonezji, spowodowanych nielegalnym przygotowywaniem terenów pod plantacje palm oleistych. Od czerwca do października 2015 r. pożary zniszczyły obszar niemal pięciokrotnie większy od powierzchni wyspy Bali. Nie zmienia to faktu, że olej palmowy stał się niezastąpiony w wyżywieniu światowej populacji. Palma oleista zapewnia największe plony z hektara, w porównaniu z innymi roślinami oleistymi, takimi jak soja czy rzepak. Ponadto palmy wymagają znacznie mniej ziemi do wyprodukowania dużej ilości tak potrzebnego oleju, który jednocześnie stanowi ważne źródło dochodu w regionach zmagających się z ubóstwem. W obliczu tego dylematu, wielu globalnych uczestników rynku, w tym dostawców, producentów i sprzedawców detalicznych, zobowiązało się do korzystania z produktów na bazie certyfikowanego oleju palmowego, wytwarzanego z wykorzystaniem zrównoważonych metod.

icon_partnering.gif