Polska
Kim jesteśmy

BASF zostaje oficjalnym partnerem Europejskiej Sieci Regionalnej GBC

Maj 13, 2016

new-basf-office-building.jpg
Produkty zrównoważonego budownictwa BASF zostały wykorzystane przy konstrukcji nowych budynków biurowych D105 w centrali BASF w Ludwigshafen. Zapewniają one m.in. optymalną izolację cieplną i zdrowy klimat wewnątrz budynku.

BASF jest oficjalnym Partnerem Regionalnym Europejskiej Sieci Regionalnej Światowej Rady Zielonego Budownictwa od połowy maja 2016 roku. Sieć reprezentuje społeczność 25 Rad Zielonego Budownictwa (ang. Green Building Council - GBC) oraz ponad 5000 firm członkowskich współpracujących ściśle przy wspieraniu rozwoju ruchu zrównoważonego budownictwa w Europie, włącznie z dialogiem politycznym i wsparciem zrównoważonych działań budowlanych.

"Tą współpracą wzmacniamy naszą pozycję w branży budowlanej jako partner w zrównoważonych rozwiązaniach budowlanych," mówi Quentin de Hults, Kierownik ds. Rzecznictwa i Zrównoważonego Rozwoju w Europejskim Centrum Kompetencji Budowlanych BASF. "Zrównoważony rozwój odgrywa ważną rolę na wszystkich szczeblach korporacyjnych i jest kluczową częścią naszej strategii 'Tworzymy chemię'."

Terri Wills, Dyrektor Generalny Światowej Rady Zielonego Budownictwa, podkreśla: "Nasi partnerzy regionalni są absolutnie niezbędni we wzmacnianiu sieci GBC w Europie. Gdy wspólnie rośniemy, rośnie też nasza zdolność do rozwijania rynku zielonego budownictwa, z korzyścią dla wszystkich naszych członków. Wspieranie ruchu zielonego budownictwa przez BASF jako członka krajowego GBC było oczywiste od wielu lat i niezmiernie się cieszymy, że teraz firma ta obejmuje rolę lidera strategicznego jako jeden z naszych partnerów na poziomie regionalnym."

Zrównoważony rozwój w budownictwie obejmuje cały łańcuch wartości

Zielone budownictwo istotnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju na skalę krajową, regionalną i globalną. Zielone budynki oferują szereg korzyści ekonomicznych, włącznie z tworzeniem miejsc pracy i zmniejszonymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyści społeczne obejmują poprawę zdrowia i samopoczucia użytkowników budynków, a korzyści środowiskowe to np. zmniejszona emisja gazów cieplarnianych czy redukcja innych wpływów na środowisko.

Zrównoważony rozwój w budownictwie obejmuje cały łańcuch wartości - od surowców, przez produkty budowlane, po obsługę budynków i mieszkań przez cały ich cykl życia. GBC z powodzeniem nawiązują kontakty z głównymi interesariuszami na wszystkich odcinkach łańcucha wartości. Jako dostawca produktów, rozwiązań i ekspertyzy, BASF już teraz jest zaangażowany w kilka lokalnych GBC, takich jak Niemiecka Rada Zrównoważonego Budownictwa (DGNB).

Kilka GBC stosuje również i promuje narzędzia ratingowe pozwalające na ocenę poziomu zrównoważenia budowy i budynków. Takie oceny oparte na dowodach są kluczowe w zwiększaniu popytu i innowacji na bardziej zrównoważone budownictwo. BASF nie tylko dostarcza innowacyjne rozwiązania w zrównoważonym budownictwie, ale włączył także zrównoważony rozwój do swoich Wytycznych Zarządzania Nieruchomościami Firmowymi. Spełniając standardy uznanych narzędzi oceny zielonych budynków promowane przez GBC, BASF wykracza poza wymagania prawne.

Produkty budowlane BASF wykorzystane w nowym biurowcu

Jednym z przykładów na stosowanie przez BASF wysokich standardów zrównoważonego budownictwa jest niedawno otwarty biurowiec D105 w głównym ośrodku BASF w Ludwigshafen w Niemczech. Budynek ma łączną powierzchnię 35 000 m² na siedmiu piętrach i zapewnia stanowiska pracy dla 1300 pracowników. Przy jego budowie wykorzystanych zostało wiele produktów BASF.

Szkielet konstrukcji jest oparty na technologii Green Sense Concrete, mającej na celu wydajniejsze wykorzystanie zasobów przy produkcji i przetwarzaniu betonu. Płaskie dachy budynku D105 zostały pokryte materiałem izolującym zrobionym z Neoporu®, wytwarzanego z produktu BASF. Niska przepuszczalność ciepła spełnia wysokie wymagania energetyczne budynku, zmniejsza emisję związków węgla oraz koszty.

Izolacja paneli podłogowych oraz okładziny nowego budynku D105 są wykonane ze Styroduru®. Ta ekstrudowana, sztywna piana polistyrenowa (XPS) wydatnie przyczynia się do zmniejszenia emisji związków węgla dzięki swojej optymalnej izolacji cieplnej. Dwa elementy fasady zewnętrznej zostały zaizolowane SLENTEX-em®. Ten wysoce wydajny materiał izolacyjny jest łatwy w obróbce, niepalny, wykonany z nieorganicznego aerożelu i oferuje niezwykle wydajną izolację termiczną. Zamknięty w mikrokapsułkach materiał zmiennofazowy Micronal® PCM firmy BASF zastosowano w salach konferencyjnych. Ukryty system przechowywania ciepła uzupełnia aktywnie chłodzące sufity dzięki swojej funkcji przechowywania bufora cieplnego.

Systemy podłogowe MasterTop przyczyniają się do zdrowego klimatu wewnątrz budynku

W pokojach z roślinami i pomieszczeniach socjalnych, korytarzach i sanitariatach zainstalowano wytrzymałe systemy podłogowe MasterTop. Podłogi te mają niską emisję i przyczyniają się do zdrowego klimatu wewnątrz budynku. Betonu poliuretanowego Ucrete użyto do pokrycia podłóg w obszarach wystawionych na zwiększone ścieranie, takich jak magazyny i kuchnia. Ucrete to niezwykle wytrzymały system podłogowy ze spojeniami ograniczonymi do minimum.

BASF wystąpił do DGNB o certyfikat platynowego standardu dla swojego nowego biurowca D105. Takie oznaczenie wymaga zgodności z wysokimi standardami budowy, eksploatacji i rozbiórki. System DGNB uwzględnia wszystkie kluczowe aspekty zrównoważonego budynku w całym jego cyklu życia, w tym takie czynniki jak ekologia, ekonomia i technologia.

icon_partnering.gif