Polska
Kim jesteśmy

Światowy Dzień Wody 2016

Mar 18, 2016

Die neue Gas- und Dampfturbinen-Anlage der BASF am Standort Ludwigshafen ist Spitzenreiter in der industriellen Energieumwandlung. Sie schont Ressourcen und verringert zugleich die CO2-Emissionen um mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr. Dies entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß einer Stadt mit 50.000 Einwohnern. Das Prinzip ist einfach: Die entstehende Abgaswärme wird zum Herstellen von Dampf genutzt,  der dann in den Produktionsbetrieben des Werkes für unterschiedlichste chemische Prozesse verwendet wird. So gelingt es der BASF den Standort Ludwigshafen nicht nur optimal, sondern auch klimafreundlich mit Energie zu versorgen.  Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

BASF s new combined heat and power (CHP) plant at its Ludwigshafen site is a top performer in industrial energy conversion. It conserves resources and at the same time reduces CO2 emissions by more than 500,000 metric tons per year. This is equivalent to the annual CO2 emissions of a town with 50,000 inhabitants. The principle is simple: the waste heat is used to produce steam, which is then used by the site s production plants for a wide variety of chemical processes. This means BASF not only optimally supplies its Ludwigshafen site with energy but does so in a climate friendly way.  Print free of charge. Copyright by BASF., Die neue Gas- und Dampfturbinen-Anlage der BASF am Standort Ludwigshafen ist Spitzenreiter in der industriellen Energieumwandlung. Sie schont Ressourcen und verringert zugleich die CO2-Emissionen um mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr. Dies entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß einer Stadt mit 50.000 Einwohnern. Das Prinzip ist einfach: Die entstehende Abgaswärme wird zum Herstellen von Dampf genutzt,  der dann in den Produktionsbetrieben des Werkes für unterschiedlichste chemische Prozesse verwendet wird. So gelingt es der BASF den Standort Ludwigshafen nicht nur optimal, sondern auch klimafreundlich mit Energie zu versorgen.  Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

BASF’s new combined heat and power (CHP) plant at its Ludwigshafen site is a top performer in industrial energy conversion. It conserves resources and at the same time reduces CO2 emissions by more than 500,000 metric tons per year. This is equivalent to the annual CO2 emissions of a town with 50,000 inhabitants. The principle is simple: the waste heat is used to produce steam, which is then used by the site’s production plants for a wide variety of chemical processes. This means BASF not only optimally supplies its Ludwigshafen site with energy but does so in a climate friendly way.  Print free of charge. Copyright by BASF.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca. Chociaż około 70 procent naszej planety jest pokryte wodą, jej zasoby coraz bardziej maleją. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) określiła dostęp do czystej wody jako jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. BASF wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rozsądne wykorzystanie wody w całym łańcuchu wartości.

Ogólnoświatowy cel zrównoważonego zarządzania wodą

Woda ma kluczowe znaczenie w produkcji środków chemicznych. Używana jest jako czynnik chłodzący, rozpuszczalnik oraz środek czyszczący, a także bezpośrednio w produkcji naszych wyrobów. Firma BASF dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzialnie wykorzystywać wodę w zlewniach wody swoich zakładów produkcyjnych oraz w całym łańcuchu wartości. Postawiliśmy sobie ogólnoświatowy cel zrównoważonego zarządzania wodą. Koncentrujemy się na 70 zakładach na całym świecie, gdzie wody jest szczególnie mało, jak również na wszystkich zakładach Verbund. Zrównoważone zarządzanie wodą oznacza uwzględnienie wszystkich aspektów tego zagadnienia, w tym także implikacji społecznych. Należy do nich również wpływ wykorzystania wody w zakładach na ich wewnętrzne i zewnętrzne środowisko. Kontrole w zakładach ułatwiają także określenie możliwych oszczędności, aby zużywać jak najmniej wody, szczególnie w miejscach, gdzie jej zasoby są szczególnie ubogie.

Rozsądne wykorzystanie wody

Firma BASF odzyskuje możliwie jak największą ilość wody, aby mniej pobierać ze źródeł zasilania. W większych zakładach znajdują się instalacje chłodzenia wtórnego, umożliwiające kilkakrotne wykorzystanie wody oraz zmniejszenie temperatury wykorzystanej wody chłodzącej przed jej wypuszczeniem do zbiornika wodnego. Doprowadzenie, wstępne uzdatnianie, przesył i chłodzenie wtórne wiążą się z wysokim zapotrzebowaniem na energię. Firma BASF stosuje różne środki, nie szczędząc wysiłków, aby zużywać jak najmniej energii i stale pracuje nad optymalizacją zużycia energii oraz ilości wykorzystywanej wody, a także adaptacją do potrzeb swojej działalności i środowiska.

Produkty do uzdatniania wody

Różne produkty i rozwiązania oferowane przez BASF pomagają w oczyszczaniu wody i bardziej efektywnym wykorzystaniu oraz redukcji zanieczyszczeń. Jednym z przykładów jest Sokalan®, środek dyspersyjny zapobiegający odkładaniu się osadów. W ten sposób przedłuża się trwałość instalacji do odsalania wody morskiej, dzięki czemu mogą produkować więcej wody pitnej. Instalacje do odsalania wody morskiej mają udział w zaopatrzeniu w wodę ludności na całym świecie. Na przykład suchy klimat na Bliskim Wschodzie sprawia, że Region ten jest szczególnie uzależniony od wyżej wymienionych technologii. Największa instalacja odsalająca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich znajduje się w Jebel Ali. BASF rocznie dostarcza do niej ponad 3 000 ton metrycznych preparatu Sokalan® PM 15l; produkt ten zapobiega gromadzeniu się osadów powstałych podczas odsalania, dzięki czemu instalacja każdego dnia może produkować niemal 2 miliony metrów sześciennych odsolonej wody.

Poznaj naszych ekspertów z BASF, którzy biorą udział w zrównoważonym wykorzystaniu wody:

icon_water.gif