TOP
Romania
Substanțe chimice

Dedicată succesului dumneavoastră

Segmentul de produse chimice se axează pe menţinerea şi dezvoltarea platformei BASF Production Verbund. Sistemul unic Verbund al companiei, care cuprinde locaţii de producţie perfect integrate, oferă avantaje competitive substanţiale. Principalii factori de succes pentru acest segment îi reprezintă excelenţa operaţională şi tehnologică, efectul de scară, integrarea şi disponibilitatea materiilor prime, logistica fiabilă şi la preţuri mici, precum şi complexitatea redusă.

Intermediari

Grupul BASF dezvoltă, produce şi comercializează aproximativ 700 de intermediari pe întreg globul. Cel mai important din grupul de produse al departamentului include amine, dioli, polialcooli, acizi şi alte substanţe speciale. Intermediarii, spre exemplu, sunt utilizaţi ca materii prime pentru căptuşeli, materiale plastice, produse farmaceutice, fibre textile, detergenţi şi agenţi protectori pentru recolte. Intermediarii inovatori de la BASF ajută la îmbunătăţirea proprietăţilor produselor finite şi a eficienţei proceselor de producţie.

Monomeri

Departamentul pentru Monomeri pune la dispoziţie un portofoliu extins de monomeri de mare volum, polimeri şi materiale chimice anorganice. Produsele de importanţă majoră includ MDI (difenilmetan-diizocianat), TDI (toluen-diizocianat), caprolactamă, acid adipic, poliamidă 6 şi 6.6, amoniac, acid nitric, sulf şi produse pe bază de clor, săruri anorganice, uree, melamină, clei şi răşini de impregnare, precum şi produse speciale precum materiale electronice.

Produse petrochimice

Produse precum etilena, propilena, butadiena şi benzenul sunt produse prin descompunere din ţiţei sau gaze naturale. Cu ajutorul acestora, producem alcooluri, solvenţi şi plastifianţi pentru industria chimică şi a maselor plastice. Oxizii alchenici şi glicolii sunt materii prime pentru detergenţi şi pentru industriile constructoare de maşini, a ambalajelor şi produselor textile. Monomerii acrilici sunt utilizaţi pentru producerea vopselelor, produselor de acoperire şi produselor cosmetice, precum şi în domeniul petrolifer, al construcţiilor şi produselor chimice care modifică proprietăţile hârtiei. Pentru a satisface anumite cerinţe specifice ale clienţilor, monomerii noştri speciali pot fi încorporaţi în mod ideal în lanţul de valoare adăugată pentru acrilaţi şi metacrilaţi.

Mai multe informaţii

Produsele chimice sunt realizate cu ajutorul catalizatorilor. Produsele noastre obţinute prin catalizare reprezintă o parte strategică din tehnologia procesului chimic. Cataliza este un proces în care rata unei reacţii chimice este mărită printr-o încercare specifică de catalizare. Fiecare catalizator eterogen este specific pentru un proces dat şi poate fi modificat astfel încât să furnizeze un set predefinit de rezultate finale – viteza reacţiei sau a procesului, atribute îmbunătăţite ale produsului şi caracterul selectiv al produsului finit. Alegerea catalizatorului corect pentru proces este un factor critic pentru obţinerea succesului. Catalizatorii joacă un rol crucial în 90% din toate produsele chimice produse în masă.

Termeni şi Condiţii Comerciale Generale