Serbia

Privatnost

Pravila kompanije BASF Srbija d.o.o. koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti

Kompaniji BASF Srbija doo je drago što ste posetili naš veb-sajt i zahvaljuje vam se na interesovanju za našu kompaniju.

U kompaniji BASF Srbija d.o.o., zaštita podataka o ličnosti je od najvećeg značaja. Svrha ovog dokumenta jeste da Vam pruži informacije o tome kako se mi u kompaniji BASF pridržavamo pravila za zaštitu podataka, koje informacije prikupljamo dok pregledate naš veb-sajt i kako koristimo ove informacije. Pre svega: vaši lični podaci se koriste samo u sledećim slučajevima i neće biti korišćeni u drugim slučajevima bez vaše izričite saglasnosti.

Prikupljanje i obrada podataka bez registracije

Kada posetite veb-sajt kompanije BASF, automatski se prikupljaju opšte informacije (drugim rečima, ne putem registracije), koje se ne čuvaju kao lični podaci. Mrežni serveri koji se koriste čuvaju sledeće podatke: 

  • Ime vašeg internet servis provajdera;
  • Veb-sajt sa kojeg ste nas posetili;
  • Veb-sajtove koje posećujete u isto vreme kad i naš;
  • Vašu IP adresu.

Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku. Koriste se isključivo za potrebe poboljšavanja atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti našeg veb-sajta. Kada se ovi podaci prosleđuju spoljnim servis provajderima, preduzimamo tehničke i organizacione mere, u skladu sa  sa relevantnim zakon i našim internim pravilima kako bismo bili sigurni u to da se poštuju propisi o zaštiti podataka o ličnosti. Tehničke i organizacione mere uključuju sledeće:

Prikupljanje i obrada podataka na drugi način

Vaši podaci o ličnosti se prikupljaju i ako ih Vi dostavite u tokuregistracije, popunjavanjem formulara ili slanjem imejlova, kao i u toku naručivanja proizvoda ili usluga, popunjavanjem upita ili zahteva za materijal.

Vaši  podaci o ličnosti ostaju kod nas, naših partnera i našeg provajdera i neće biti dostupni trećim licima u bilo kom obliku od strane nas ili lica koji od nas dobijaju instrukcije. Podaci o ličnosti koje prikupimo na drugi način (osim posete našeg veb-sajta bez registracije) biće korišćeni za izvršavanje naših dužnosti prema Vama u skladu sa Vašim zahtevima postavljenim na način iz predhodnog odeljka ovog pasusa i u druge svrhe samo ukoliko za to date posebnu saglasnost u pisanoj formi. U ovoj saglasnosti će detaljno biti obavešteni koje podatake o ličnosti prikupljamo, načinu i svrsi obrade Vaših podataka o ličnosti, vremenu čuvanja, tehničkim i organizacionim merama koje primenjujemo da bi smo zaštitili Vaše podatke o ličnosti, Vašim pravima i načinu na koji da ih ostvarite, obrađivačima i korisnicima Vaši podataka o ličnosti. Možete opozovete Vašu saglasnost za upotrebu podataka o ličnosti u bilo koje doba, slanjem imejla kojim potvrđujete opozivate saglasnost, na imejl-adresu navedenu u štampi ili predstavniku za zaštitu podataka (kontakt podaci su navedeni u tekstu koji sledi).

Čuvanje podataka

Mi čuvamo lične podatke koliko je potrebno da bismo izvršili uslugu koju ste zahtevali ili za koju ćete dati pisanu saglasnost, pod uslovom da ne postoje zakonski uslovi za suprotno, kao u slučajevima perioda čuvanja podataka koje zahtevaju trgovinski ili poreski propisi. O vremenu čuvanja podataka o ličnosti ćete biti obavešteni u svakom slučaju ponaosob.

Bezbednost

BASF Srbija d.o.o. primenjuje tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bi informacije koje ste učinili dostupnim zaštitili od slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili korišćenja od strane neovlašćenih lica. Kada se podaci podaci prikupljaju i obrađuju, informacije se prenose u enkriptovanom obliku, kako bi se sprečila zloupotreba podataka od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti se neprestano pregledaju i obnavljaju u skladu sa najnovijom tehnologijom. O tehničkim i organizacionim merama zaštite podataka o ličnosti ćete biti obavešteni u svakom slučaju obrade Vaših podataka o ličnosti ponaosob.

Pravo dobijanja i ispravljanja informacija

Imate pravo da dobijete informacije o svim vašim sačuvanim podacima o ličnosti, da primite, pregledate i, ako je neophodno, da ih promenite ili obrišete. Da biste to uradili, jednostavno pošaljite imejl na imejl-adresu koja se nalazi u štampanom izdanju ili osobi koja je zadužena za zaštitu podataka o ličnosti (videti u nastavku relevantne kontakt podatke). Brisanje vaših podataka o ličnosti biće izvršeno, osim u slučaju da smo u zakonskoj obavezi da čuvamo informacije.

Kolačići- „Cookies”

Na našem korporativnom veb-sajtu, koristimo „cookies” samo ako su potrebni za aplikaciju ili uslugu koju pružamo. Ako želite da odustanete od prednosti ovih „cookies”, možete u odeljku „Pomoć” vašeg pretraživača pročitati kako da podesite pretraživač tako da spreči rad ovih „cookies”, da prihvati nove „cookies” ili izbriše postojeće. Takođe možete naučiti kako da blokirate sve „cookies” ili postavite obaveštenja za nove „cookies”.

„Cookies” koje trenutno koristimo na našem veb-sajtu prikazani su u sledećoj tabeli.

Cookie Name   Purpose LifeSpan
SessionPersistence
(CLIENTCONTEXT and PROFILEDATA)
  These cookies allow us to save preferences that you set during your visit to our site. Erased as soon as you clear your cache
(or one year after site visit)
SessionPersistence
(Cookie Layer)
  This cookie stores user agreement for accepting usage of cookies. Erased as soon as you clear your cache
(or one year after site visit)
SessionPersistence
(Cookie Disclaimer)
  This cookie stores the user agreement with the disclaimer on disclaimer-protected pages. Erased as soon as you clear your cache
(or one year after site visit)
TS<pool_name>   This cookie ensures that the load of the queries of our users is optimally distributed on our server. It secures the stability of our website. Erased as soon as you close your browser

Cookie Name

 

Purpose

LifeSpan

ACOOKIE

  With this cookie the web analytics tool Webtrends, gathers anonymous information about how our website is used. The information collected helps us to continually address the needs of our visitors. Information stored are e.g. how many people visit our site, from which websites they come and what pages they view. Further information can be found in the statement on data protection from Webtrends.

Erased two years after site visit

Kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili ideje, molimo vas da se obratite se predstavniku za zaštitu podataka u BASF Srbija d.o.o., kojem će biti zadovoljstvo da vam pomogne. Zbog neprestanog razvoja interneta, neophodno je da s vremena na vreme podešavamo naša pravila za zaštitu podataka. Mi zadržavamo pravo da unesemo odgovarajuće promene u bilo koje vreme.

Mirela Anđelković
BASF Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd

Tel. +381 11 3093 400
E-Mail: mirela.andjelkovic@basf.com