Serbia

Izgradnja održive budućnosti

Mi u BASF-u stvaramo više od samih hemikalija – mi stvaramo hemiju. Više od 50 godina blisko sarađujemo sa industrijskim akterima kako bismo omogućili uspešne održive građevinske projekte. Sa BASF hemijom, zgrade mogu biti trajnije i mogu zahtevati manje sredstava za održavanje. Hemija, takođe, čini zgrade energetski efikasnijim, štiteći našu životnu sredinu.

U 2050. godini, devet milijardi ljudi živeće na ovoj planeti. Tri četvrtine ove populacije živeće u gradovima. Sve veća urbanizacija stanovništva zahtevaće nove koncepte stanovanja i izgradnje. Održivost je, stoga, ključno pitanje za našu budućnost. Koji je naš put napred? Kako bi trebalo da zajedno pristupimo novim izazovima? Odgovore na ova pitanja, kao i dodatnu inspiraciju, dobićete kroz ove autentične priče!

Opšti uslovi prodaje