Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
Serbia

Istraživanje za budućnost

Delotvorni i efikasni istraživanje i razvoj predstavljaju preduslov za inovacije, kao i važan pokretač rasta kompanije BASF. Razvijamo inovativne procese, tehnologije i proizvode za održivu budućnost i podstičemo digitalizaciju u istraživanju širom sveta. Na ovaj način, zahvaljujući rešenjima zasnovanim na hemiji, tokom našeg dugoročnog poslovanja osiguravamo uspeh za naše klijente u skoro svim sektorima industrije.


Naša inovativna snaga zasnovana je na globalnom timu visokokvalifikovanog osoblja sa različitim specijalizacijama. U kompaniji BASF, više od 11.000 zaposlenih na skoro 70 lokacija širom sveta radi na istraživanju i razvoju. 

BASF-R&D sajtovi koji su lako dostupni klijentima i tržištima

Fokus našeg istraživanja – stvaramo hemiju za održivu budućnost

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Objedinjujemo svoje kompetencije

U okviru svog jedinstvenog globalnog "know-how" Verbunda udružujemo svoje višestruke kompetencije: zajedno sa partnerima iz nauke i privrede radimo na održivim proizvodima i rešenjima.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Podstičemo jaku mrežu

Saradnja je važan izvor inovacija. To je razlog zbog kojeg u svoje inovacione procese uključujemo spoljne partnere i održavamo brojne kontakte sa naukom i biznisom.

Naš put do inovacija

Pratimo jasan, ali ipak fleksibilan proces inovacija koji obuhvata sve korake od ideje do lansiranja proizvoda.

Slike iz sveta istraživanja

Spektakularno skeniranje slika elektronske mikroskopije iz istraživanja BASF, dozvoliće gledaocu jedinstveni uvid u oblike i strukture mikrokosmosa i vizualizaciju onoga što je obično skriveno ljudskom oku.