Serbia

Postavka globalnih platformi za istraživanje

Tokom 2018. godine sa proizvodima predstavljenim na tržištu u proteklih pet godina, a koji su rezultat aktivnosti u oblasti istraživanja i razvoja, ostvarili smo prodaju od oko 9 milijardi evra. Naš dugoročni cilj jeste da pomoću novih i unapređenih proizvoda nastavimo sa značajnim povećanjem prodaje i prihoda. Uz pomoć naših jedinstvenih resursa i sposobnosti, nastojimo da ostanemo najsposobnija i najinovativnija kompanija. e will keep our commitment to long-term projects and breakthrough technologies. Naša želja je da nas naši klijenti vide kao pouzdanog partnera u svim izazovima koje hemija može da reši.

Kako bismo ostvarili taj ambiciozni cilj, nastavljamo sa razvojem istraživačke organizacije i objedinjavanjem naših kompetencija u tri globalne istraživačke divizije. Uz blisku saradnju sa razvojnim jedinicama naših operativnih divizija, ove divizije stvaraju osnovu našeg globalnog Know-How Verbund. Osim toga,naša globalna mreža izvrsnih univerziteta, istraživačkih instituta i kompanija čini važan deo našeg Know-How Verbund principa. Naših osam akademskih istraživačkih alijansi objedinjava partnerstva sa nekoliko istraživačkih grupa u jednom geografskom regionu ili sa posebnim istraživačkim fokusom.

 

Našim trima globalnim divizijama za istraživanja upravlja se iz naša tri ključna regiona – Evrope, Azije Pacifika i Severne Amerike: 

Napredni materijali i istraživanja sistema

Napredni materijali i istraživanja sistema sa sedištem u BASF-ovom Inovacionom kampusu Azija-Pacifik, u Šangaju, do 2016. godine

Mi razvijamo nove strukturalne materijale, disperzije, funkcionalne materijale, kao i organske i neorganske aditive za širok spektar kupaca iz automobilske i građevinske industrije, industrije pakovanja, premaza, kućne i lične nege, farmaceutske industrije i industrije vode i vetra.

Snažnije prisustvo van Evrope stvoriće nove mogućnosti za izgradnju i proširivanje odnosa s kupcima i naučne saradnje, kao i za pristup talentovanom osoblju. Ovo učvršćuje naš R&D Verbund i čini BASF još privlačnijim partnerom i poslodavcem.

Svakom od naše tri globalne tehnološke platforme upravlja se iz regiona koji su nam izuzetno značajni – Evropa, Azija-Pacifik i Severna Amerika. Zajedno s jedinicama za razvoj u okviru naših operativnih divizija, ove platforme predstavljaju jezgro našeg globalnog „know-how” Verbunda. BASF New Business GmbH i BASF Venture Capital GmbH upotpunjuju tu mrežu sa zadatkom da koristeći nove tehnologije uđu na atraktivna tržišta i ostvare nove poslovne modele za BASF.

Mi pristupamo novim područjima razvoja za BASF. Ove aktivnosti zasnivamo na društvenim i ekološkim trendovima budućnosti, koji otvaraju nove tržišne mogućnosti za vodeću hemijsku kompaniju u svetu.

BASF Novo poslovanje GmbH koncentriše se na tržišta, tehnologije i rešenja u kojima hemija ima ključnu funkciju i omogućava inovacije.

Naš interdisciplinarni i internacionalni izviđački i evaluacijski tim kontinuirano analizira procese promena na današnjem tržištu i u današnjem tehnološkom okruženju, identifikuje nove poslovne prilike i razvija potrebne tržišne strategije.

Na ovaj način pokrećemo inovativna sistemska rešenja u oblastima rasta koje su značajne za nas i naše kupce, kao što su upravljanje energijom, organska elektronika i sektor medicine, i utvrđujemo ih na tržištu.

Pročitajte više

BASF Preduzetnički kapital GmbH predstavlja kompaniju BASF Grupe koja se bavi korporativnim preduzetničkim kapitalom. Mi ulažemo u start-up kompanije i fondove preduzetničkog kapitala širom sveta. Osim toga, podržavamo inovativne start-up kompanije, kako finansijski tako i stručnim znanjem BASF Grupe. Na taj način BASF otvara prozor novim tehnologijama.

Pročitajte više

Naša globalna mreža od oko 600 univerziteta, istraživačkih instituta i kompanija čini važan deo našeg „know-how” Verbunda. S njima sarađujemo u velikom broju različitih disciplina. Direktan pristup eksternoj naučnoj ekspertizi, novim tehnologijama i talentovanim umovima iz raznih disciplina pomažu nam da učvrstimo svoj portfolio kreativnim novim projektima.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Saradnja sa naukom

Saradnja sa izuzetnim naučnicima predstavlja važan izvor inovacija. To je razlog zbog kojeg održavamo bliske odnose sa mnogim univerzitetima i istraživačkim institutima.

Saradnja sa industrijom

Sledimo otvorene inovacije: zajedno sa drugim inovativnim kompanijama radimo na održivim proizvodima i rešenjima.

two workers with a tube system

Više informacija o BASF Verbund