Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
Serbia

Slike iz sveta istraživanja

Najsavremenije tehnologije kao što su skeniranje elektronske mikroskopije i elektronska mikroskopija prenosa pomažu da se vizualizuje ono što je obično skriveno ljudskom oku. Spektakularne slike BASF-ovog istraživanja omogućavaju gledaocima jedinstvene uvide u oblike i strukture mikrokosmosa.

Stabilisierende Strukturen / Stabilizing structures

Pametni polimeri za visoko fluidni beton

Mreža samoorganizovanih molekula polimera MasterMatrix čini beton visoko fluidnim, lakšim za obradu i trajnijim.

PU-Schaum mit niedriger Dichte / Low Density PU

Poliuretanska pena za patike za trčanje

U konvencionalnim trkačkim patikama, jastučić počinje da se pogoršava nakon nekoliko kilometara. Ako je srednji sloj napravljen od poliuretanske pene otvorenih ćelija niske gustine, patika može održavati svoje performanse u dužem vremenskom periodu.

Verfahren für neue Rohstoffe / Process for new raw materials

Zeolitni katalizator za hemijske procese

Istraživači BASF-a traže nove procese nezavisne od nafte za proizvodnju važnih sirovina. Zeolitni katalizatori posebno obećavaju u proizvodnji olefina iz metanola.

Sicherer Strom für unterwegs / Reliable power on the go

Hemija ima održivu mobilnost

Baterije visokih performansi su ključna tehnologija za koncept održive mobilnosti. Kao najveći svetski hemijski snabdevač u automobilskoj industriji BASF razvija inovativne materijale i komponente koji će učiniti elektromobilnost efikasnijom i sigurnijom.

Nanoporiges Dämmmaterial / Nanoporous insulation material

Organski aerogel za izolaciju visoke performanse

Slentite® je prvi mehanički stabilni poliuretanski aerogel za izolacione ploče. Zahvaljujući nanoporoznoj morfologiji, ima nisku toplotnu provodljivost, što omogućava još tanje izolacione panele. Ovo pomaže u smanjenju troškova energije.

Ein Pilz als lebende Fabrik / A Fungus as a living factory

Gljiva kao živa fabrika

Genetski modifikovane filamentozne gljive Aspergillus niger proizvode enzime za ishranu životinja na industrijskom nivou kroz fermentaciju. To čini hranu lakše svarljivom i hranljive materije dostupnim životinjama.

Mikroverkapselte Herbizide / Microencapsuled herbicides

Mikrokapsule koje sadrže herbicide

Mikrokapsule koje sadrže herbicide polako aktiviraju aktivne sastojke u tlu. Ovo čini zaštitu useva efikasnom tokom dužeg vremenskog perioda i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

Katalizator za konverziju u tri smera smanjuje emisiju izduvnih gasova

BASF-ov novi, efikasniji katalizator konverzije (TWC) transformiše više od 99% štetnih emisija benzinskih vozila u CO2, azot i vodu pomoću plemenitih metala.

Chloroplasten / Chloroplasts

Efektivni herbicid protiv korova

Zeleni hloroplasti u biljnim ćelijama sintetišu hlorofil. Herbicid Kixor® selektivno blokira ključni enzim u biosintezi hlorofila i time zaustavlja rast korova.

Moćne litijum-jonske baterije za električne automobile

BASF razvija katodne materijale za moćnije i pouzdanije litijum-jonske akumulatore: da bi električni automobili ubrzavali bolje i prelazili velike daljine u budućnosti.

UV-Absorber für rundum sorgenfreien Sonnenschutz / UV-Absorber

UV absorber za odličnu zaštitu od sunca

Proizvodi za zaštitu od sunca i dnevne nege sa BASF-ovim vodootpornim UV filterom Tinosorb® S štite ljudsku kožu pouzdano od UV-A i UV-B zračenja.

Dodatne slike istraživanja

Ovde možete pronaći dodatne skenirane elektronske mikroskopske slike. Molimo koristite filter „Istraživanje i razvojˮ -> „Slike iz sveta istraživanjaˮ.