Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Serbia

BASF u Nemačkoj

Svakog radnog dana više od 50.000 zaposlenih širom Nemačke ide na posao u BASF. Ova brojka predstavlja otprilike polovinu svih zaposlenih u BASF-u širom sveta, a većina radi u našem sedištu u Ludvigshafenu.