Slovenia

PCI Barraseal (tesnilne pene PCI)

Področja uporabe

• Primernost za zunanjo in notranjo uporabo na stenah in tleh.
• Hidroizolacija visokih in nizkih gradenj, za nove in obstoječe objekte.
• Izvedba nanosov s cementnim vezivom kot zaščita pred vlago iz tal ter pred površinskimi in izcednimi vodami.
• Hidroizolacija zbiralnikov za pitno vodo, kletnih zunanjih sten, vlažnih prostorov, kopališč, podpornih zidov in podobno.

 

 

Lastnosti izdelka

• Nepropustnost za vodo, odpornost na mraz, primernost za notranje in zunanje površine.
• Za uporabo pripravljen izdelek, ki ga samo zmešate z vodo.
• Plastičen, prožen, preprost za uporabo in nanašanje.
• Skladnost s priporočili o umetnih masah v pitni vodi KTW in zakonskimi predpisi, zato je dovoljen stik s prehrambnimi izdelki in pitno vodo.
• Možnost nanašanja s čopičem ali lopatico.
• Zanesljiv oprijem, nanos temeljnega premaza ni potreben.