Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
Slovenia
O nas

Inovacije v podjetju BASF

BASF je eno od najbolj inovativnih podjetij. Inovacije so naš izvir in naša gonilna sila. Naša strategija 'Ustvarjamo kemijo' (We create chemistry) je prav tako usmerjena k inovacijam: v podjetju BASF na tržišču neprestano predstavljamo trajnostne rešitve, ki pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in ohranjanju virov, kot sta voda in energija. Naš uspeh poganjajo raziskave.

BASF se je spet uvrstil med vodilna podjetja po indeksu patentiranih sredstev

Število in kakovost naših patentov pričata tudi o naši moči inovacij in dolgoročni konkurenčnosti. Leta 2017 smo po vsem svetu prijavili okrog 800 novih patentov. Leta 2017 smo se spet uvrstili med vodilna podjetja po indeksu patentiranih sredstev, metodi, ki primerja patentne portfelje v določeni industriji.

Patent Asset Index

Indeks vrednosti patentov Patent Asset Index se izračuna z uporabo dejavnikov, kot sta velikost portfelja in konkurenčni vpliv. Konkurenčni vpliv se določi na podlagi tehnologije in tržne pokritosti.