Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
Slovenia
O nas

Naš fokus – Mi ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost

Kemija kot presečna tehnologija igra ključno vlogo pri obravnavanju prihodnjih izzivov, saj inovacije na področju kemije zagotavljajo odgovore na vprašanja o človeštvu v prihodnosti: surovine, okolje in podnebje, hrana in hranila ter kakovost življenja. Trendi na teh področjih spodbujajo naš postopek ustvarjanja inovacije v podjetju BASF. Ustvarjajo impulze in določajo teme, za katere zatem izvajamo raziskave in razvijamo rešitve.

Digitalne tehnologije imajo vedno večji vpliv na področje raziskovanja in razvoja. Upravljanje velikih količin podatkov je postal ključni dejavnik za prihodnost znanstvenega in gospodarskega razvoja. Z digitalnim pristopom družbe BASF gredo virtualno modeliranje in računalniška simulacija z roko v roki s fizikalnimi eksperimenti v laboratoriju, saj se medsebojno dopolnjujejo. Simulacije pomagajo pri oblikovanju eksperimentov in ustvarjanju napovedi, medtem ko eksperimenti dajejo merljive rezultate in ocenjujejo računalniške modele. Rezultat tega je boljše razumevanje kemičnih proizvodov in postopkov ter omogočanje doseganja večjih inovacij v krajšem času. Ključni element predstavlja novi  superračunalnik, ki je začel obratovati oktobra 2017 v Ludwigshafenu. Z 1,75 petaflopa nudi 10-krat večjo računalniško moč, kot jo je BASF do sedaj namenjal računalništvu v znanosti. Na lestvici 500 največjih računalniških sistemov na svetu se je superračunalnik družbe BASF medtem uvrščal na 65. mesto (seznam iz junija 2017).

Digitalizacija raziskovalcem daje dodatne priložnosti za izvajanje svojih kreativnih idej in intenzivno sodelovanje z drugimi znanstveniki po celem svetu. Z vidika strokovnjakov družbe BASF je ključnega pomena, da digitalne tehnologije neposredno vključujejo v dnevno delo enot za raziskave in razvoj. Neposreden dostop do sistemov znanja je potreben za učinkovito reševanje težav in odpira nove razsežnosti. Aplikacijski portal v oblaku recimo vsem raziskovalcem bistveno lajša širjenje omrežja spoznanj in znanj.
V zadnjih mesecih so uspešni projekti raziskovalcev družbe BASF pokazali velikanski potencial, ki ga digitalizacija nudi na področju raziskav. Raziskovalci so namreč lahko prvič izvedli sistematični pregled podatkov o katalizatorjih, uporabljenih v proizvodnji polizdelka, etilnega oksida. Raziskava je odkrila povezavo med sestavo in lastnostmi uporabe katalizatorjev, kar omogoča natančnejše in hitrejše predvidevanje njihovega učinkovanja in življenjske dobe.
Drugi primer so računalniške simulacije mikro-inkapsulacije. Uporablja se za zaščito aktivnih snovi, na primer pred vlago in kisikom. Simulacije nam pomagajo pri boljšem razumevanju in predvidevanju kompleksnih kemijskih in fizičnih interakcij znotraj mikrokapsule, kar laboratoriju omogoča natančnejše načrtovanje laboratorijskih testov.

BASF igra ključno vlogo tudi v digitalni preobrazbi kmetijstva, kjer se zanaša na zunanje in notranje sodelovanje. Spletna aplikacija Maglis® kmetom pomaga, da bolj učinkovito uporabljajo razpoložljive informacije in sprejemajo boljše odločitve v zvezi s kultiviranjem njihovih polj. Podjetje ZedX, ki ga je družba BASF kupila konec maja, je specializirano za razvoj agronomskih modelov za vreme, rast rastlin in napad bolezni, plevelov in škodljivcev. BASF in ZedX sta skupaj že razvila model, ki na podlagi vremenskih in okoljskih pogojev določi pravi termin za uporabo herbicidov BASF.

Raziskovalci družbe BASF z raziskovalne platforme Bioscience Research so razvili izboljšano fitazo (Natuphos®E) za živalsko prehrano. Fitaza je encim, ki živalim pomaga pri boljši prebavi fosfatov, vsebovanih v rastlinah. Toda številni encimi so občutljivi na toploto in jih visoka temperatura lahko med postopkom peletiranja, ki se uporablja za izdelavo živalske hrane, uniči, zato so neučinkoviti. Da bi razvili učinkovite, termostabilne fitaze, so raziskovalci družbe BASF raziskali različne fitaze, ki obstajajo v bakterijah, in zatem iz njih razvili najboljši možni hibrid z uporabo biotehnoloških metod. Tega so zatem nadalje izpopolnili in razvili ustrezno proizvodnjo na podlagi glive Aspergillus niger za fermentacijo (biotehnološka proizvodnja) encimov. Nova fitaza je že bila predstavljena v nekaj državah Azije in Južne Amerike ter v Združenih državah Amerike. Odobritev za Evropo je pričakovana v letu 2016.

Raziskovalna platforma Process Research & Chemical Engineering dela na posebnih zeolitih, kot je bakrov kabazit družbe BASF, ki igra pomembno vlogo pri katalizatorjih s kontrolo emisij za dizelske motorje, saj so posebej učinkoviti pri odstranjevanju dušikovih oksidov iz izpušnih plinov. Potreba po sodobnih katalizatorjih za avtomobile stalno narašča zahvaljujoč strogim emisijskim predpisom. Da bi zadostili zahtevam, raziskovalci družbe BASF stalno razvijajo nove generacije posebnih zeolitov. Z uporabo sofisticiranih surovin in postopkov lahko prilagajajo velikost por z namenom, da izdelajo delce, ki so bolj konsistentni. BASF je tudi razvil tehnologijo za katalizatorje, ki temelji na boru (BoroCatTM) in omogoča rafinerijam povečanje donosnosti dragocenih proizvodov kot bencin, dizel in druga goriva iz surove nafte. Nikelj, vsebovan v surovi nafti, predstavlja izziv za nadaljnjo obdelavo, saj močno poveča nastajanje nezaželenih stranskih proizvodov kot naftni koks in vodik. Z optimizirano strukturo por novi katalizator BoroCat Fluid Catalytic Cracking (FCC) prestreže nikelj med predelavo in s tem prepreči nezaželene kemijske reakcije.

V okviru raziskovalne platforme Advanced Materials & Systems Research se je družba osredotočila na temo 'Hrup, vibracije in trdota'. Strokovnjaki iz podjetja BASF raziskujejo možnosti zmanjšanja nezaželenega hrupa in vibracij z uporabo materiala in oblikovanjem komponent. To je še posebej pomembno postalo sedaj, ko naši domovi in delovna okolja postajajo vedno bolj avtomatizirana, s tem pa se vse bolj viša stopnja hrupa ozadja in vibracije. Hkrati pa se hrupi tudi spreminjajo. Pri električni mobilnosti je na primer hrup motorja tišji, vendar pa so druge moteče frekvence bolj izrazite, zato jih je treba zmanjšati. Drugi primer so gospodinjski aparati. Z rastočo urbanizacijo vedno več ljudi živi v zaprtih prostorih. Gospodinjstva ne le da imajo več gospodinjskih naprav, temveč je tudi oprema vedno močnejša. Rezultat tega sta hrup in vibracije, ki jih je treba zmanjšati. Interdisciplinarna ekipa družbe BASF, ki sestoji iz kemikov, fizikov in inženirjev, izboljšuje različne polimerske rešitve, ki jih je mogoče uporabiti za optimizacijo frekvenc, ki jih občutimo in slišimo: v razponu od 1 do 20,000 hercev. Ekipa lahko glede na frekvenčni obseg in zahteve spremeni obliko komponent in/ali molekularno ali penasto strukturo uporabljenih materialov (poliamidi, poliuretani, pena iz melaminske smole) z računalniškimi simulacijami.