Global Home
Ochrana dát

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť BASF teší, že ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť.

Ochranu údajov berie spoločnosť BASF veľmi vážne. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje:

 • osobné údaje, ktoré spoločnosť BASF zhromažďuje pri návšteve našej webovej stránky
 • účely, na ktoré BASF používa tieto údaje
 • právny základ spracovania osobných údajov
 • príjemcov týchto osobných údajov
 • obdobie, počas ktorého sa budú tieto osobné údaje uchovávať
 • či ste povinný poskytnúť osobné údaje

Ďalej by sme Vás radi informovali o:

 • existencii vašich práv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov
 • prevádzkovateľovi v zmysle zákonov o ochrane údajov a prípadne o našom pracovníkovi ochrany údajov

1. Aké osobné údaje zbiera spoločnosť BASF pri návšteve našej webovej stránky?

(1)   Keď navštívite našu webovú stránku bez toho, aby ste nás kontaktovali alebo sa prihlásili, váš prehliadač automaticky odošle do nášho servera nasledujúce informácie:

 • IP adresu vášho počítača
 • informácie o vašom prehliadači
 • webová stránka, na ktorej ste boli tesne predtým, než ste sa dostali na našu webovú stránku
 • požadovaná URL adresa alebo súbor
 • ·dátum a čas vašej návštevy
 • objem prenesených údajov
 • informácie o stave, napr. chybové hlásenia

(2)   Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, získavame tieto informácie:

 • vaša e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré poskytujete v e-maily alebo kontaktnom formulári
 • dátum a čas vašej správy

2. V akom rozsahu a na aké účely spracováva spoločnosť BASF takéto údaje?

(1)   Pri návšteve našej webovej stránky používame vašu IP adresu a ostatné údaje, ktoré váš prehliadač automaticky odošle na náš server (pozri časť 1 ods. 1), s cieľom:

a)     zasielania požadovaného obsahu do vášho prehliadača. Pritom uchovávame úplnú IP adresu iba v takom rozsahu, aby sme vám mohli poskytnúť požadovaný obsah.

b)     odoslania vašej IP adresy poskytovateľovi služieb na mapovanie vašej verejnej IP adresy s informáciami týkajúcimi sa spoločnosti a odvetvia (žiadne osobné informácie). Tieto informácie týkajúce sa spoločnosti a odvetvia budú zapracované do nášho systému merania webovej stránky. V tomto kroku spracovania sa vaša IP adresa nikdy neuchováva u nášho poskytovateľa služieb ani v našom systéme.

c)     chrániť nás pred útokmi a chrániť správne fungovanie našej webovej stránky. Pritom uchovávame tieto údaje iba krátkodobo a s obmedzeným prístupom maximálne na dobu 180 dní. Táto doba môže byť v prípade potreby a v rozsahu potrebnom na stíhanie útokov a incidentov predĺžená.

Spoločnosť BASF bude vyšetrovať používateľa IP adresy iba v prípade nezákonného útoku.

(2)   IP adresu vášho počítača uchovávame do odstránenia posledného oktetu IP adresy, t. j. v anonymnej forme, na meranie webového publika, čo nám umožňuje vylepšiť našu webovú stránku. Posledný oktet IP adresy odstránime ihneď po zbere. Z tohto dôvodu nezbierame osobné údaje o vašom používaní našich webových stránok.

(3)   Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, použijeme údaje podľa časti 1 ods. 2 na to, aby sme reagovali na vašu požiadavku a, ak je to možné, vyhoveli jej. Tieto údaje uchovávame v rozsahu potrebnom na reagovanie a splnenie vašej požiadavky.

3. Ste povinný poskytnúť údaje? Máte právo namietať proti spracovaniu?

Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač automaticky odošle informácie podľa článku 1 ods. 1 na náš server. Takéto údaje môžete voľne prenášať. Bez poskytnutia takýchto údajov vám nedokážeme poskytnúť požadovaný obsah.

Nie ste povinný umožniť nám používať vaše anonymizované údaje na meranie webového publika. Taktiež nie ste povinný umožniť nám používať vašu IP adresu na mapovanie s informáciami o vašej spoločnosti alebo odvetví.

Ak nás chcete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, môžete dobrovoľne poskytnúť údaje podľa časti 1 ods. 2. V kontaktnom formulári označíme povinné polia, ak také sú. Bez poskytnutia požadovaných údajov nám môžete zabrániť správne reagovať na vašu požiadavku a splniť ju.

4. Aký je právny základ spracovania?

Právnym základom spracovania podľa časti 2 je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávnené záujmy sú určené podľa účelov uvedených v časti 2.

5. Akým príjemcom poskytujeme vaše údaje?

Údaje uvedené v časti 1 poskytujeme spracovateľom údajov v Európskej únii na účely určené v časti 2. Takýto spracovatelia údajov spracovávajú osobné údaje iba na základe našich pokynov a spracovanie sa uskutočňuje v mene nás. Nemáme v úmysle prenášať vaše osobné údaje do tretej krajiny.

6. Ako chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť BASF zaviedla technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov pred náhodnou alebo nezákonnou zmenou, zničením, stratou alebo neoprávneným zverejnením. Takéto opatrenia sa budú neustále zlepšovať v súlade s technologickým vývojom.

7. Používame na našej webovej stránke súbory cookie?

Pri návšteve našej webovej stránky vás budeme informovať o používaní súborov cookie na našom bannere o cookie. Ďalším použitím našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Radi by sme vás informovali o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako môžete súbory cookie odmietnuť.

Cookie  

Účel

Vymazanie

SessionPersistence
(CLIENTCONTEXT a PROFILEDATA)

 

Umožňuje uložiť preferencie, ktoré ste nastavili počas vašej návštevy na našej webovej stránke.

Budú vymazané hneď, ako vymažete vašu vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache)

(alebo rok po vašej návšteve)

SessionPersistence (Cookie Layer)  

Tento súbor cookie ukladá váš súhlas s používaním súborov cookie.

Bude vymazaný hneď, ako vymažete vašu vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache)

(alebo rok po vašej návšteve)

Session Persistence (Cookie Disclaimer)  

Tento súbor cookie ukladá na našej webovej stránke vaše potvrdenie akéhokoľvek zamietnutia a súhlas s akýmikoľvek zamietnutím.

Bude vymazaný hneď, ako vymažete vašu vyrovnávaciu pamäť prehliadača (cache)

(alebo rok po vašej návšteve)

TS<pool_name>  

Tento súbor cookie nám umožňuje správne rozdeliť množstvo požiadaviek našich používateľov na naše servery. Uľahčuje stabilitu našich webových stránok.

Bude vymazaný hneď, ako zatvoríte váš prehliadač

Cookie   Účel

Vymazanie

ACOOKIE  

Tento súbor cookie umožňuje nástroju webovej analýzy Webtrends zhromažďovať anonymné informácie o používaní našej webovej stránky. Takéto anonymné informácie nám okrem iného ukazujú, koľko ľudí navštívilo našu webovú stránku, webové stránky, na ktorých boli používatelia tesne predtým, než skončili na našej webovej stránke a ktoré stránky navštívili.

Bude vymazaný dva roky po vašej návšteve

WT_FPC  

V predvolenom nastavení nástroj Webtrends sleduje návštevníkov v celej primárnej doméne a vo všetkých subdoménach. Robí sa to nastavením súboru cookie prvej strany vo vašej primárnej doméne s bodkou vpredu, čo umožňuje subdoménam čítať aj tento súbor cookie.

Bude vymazaný dva roky po vašej návšteve

Id  

Súbor cookie DoubleClick používame na zhromažďovanie údajov o interakciách používateľov so zobrazeniami reklám a inými funkciami reklamných služieb, ktoré súvisia s našou webovou stránkou.

Bude vymazaný dva roky po vašej návšteve
utag_main  

Knižnica Tealium Tag Management vytvára a spravuje jediný súbor cookie s názvom utag_main. V rámci tohto súboru cookie je niekoľko zapracovaných hodnôt, ktoré sledujú reláciu anonymného návštevníka. Rovnako ako jedinečný identifikátor pre reláciu a časová známka Unix/Epoch v milisekundách. 

Bude vymazaný dva roky po vašej návšteve

D41ID   Tento súbor cookie od spoločnosti Dun and Bradstreet používame na odvodenie anonymných informácií o podnikoch, ktoré navštevujú naše webové stránky.

Bude vymazaný dva roky po vašej návšteve

Nástroj Dynatrace na analýzu používa nasledujúce súbory cookie na zhromažďovanie anonymizovaných informácií na sledovanie kvality služieb webových stránok. Z dôvodu kvality sa anonymné údaje o skúsenostiach používateľov, ako napríklad doba odozvy návštevníka alebo chyby v prehliadači a na pozadí, zaznamenávajú a uchovávajú po dobu niekoľkých dní na analýzu problému.

Cookie   Účel

Vymazanie

dtLatC

 

Tento súbor cookie sa používa na meranie latencie servera na sledovanie výkonu

Bude vymazaný hneď, ako zatvoríte váš prehliadač

dtPC

 

Tento súbor cookie je potrebný na správne odovzdanie analytických údajov v internom serveri Dynatrace.

Bude vymazaný hneď, ako zatvoríte váš prehliadač

dtSa

 

Tento súbor cookie slúži ako vyrovnávacia pamäť pre akcie na viacerých stránkach

Bude vymazaný hneď, ako zatvoríte váš prehliadač

dtBw

 

Tento súbor cookie sa používa na meranie šírky pásma

Bude vymazaný hneď, ako zatvoríte váš prehliadač

rxVisitor

 

Tento súbor cookie zobrazuje ID návštevníka pre koreláciu relácií

Ukladá sa na dobu dvoch rokov

rxvt

 

Tento súbor cookie je potrebný na identifikáciu časového limitu relácie

Bude vymazaný hneď, ako zatvoríte váš prehliadač

Nastavenia vášho prehliadača môžete použiť na to, aby ste sa rozhodli, ktoré súbory cookie prijať a odmietnuť. Pamätajte si, že ak odmietnete súbory cookie podľa časti 7 ods.1, pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky.

Na tejto stránke je používaný nástroj Vonq, ktorý slúži na analýzu návštevnosti. Táto služba je poskytovaná spoločnosťou VONQ GmbH, Georg-Glock-Strasse 8, 40474 Dusseldorf, contact@vonq.com . Naše kariérne stránky majú zabudované nástroje a externý obsah od spoločnosti VONQ. Na stránke sú taktiež nastavené "Pixely", ktoré slúžia na rozoznanie návštevníkov, ktorí stránky už navštívili pomocou rôznych odkazov. Na základe týchto informácií je možné zbierať informácie bez toho, aby sa vytvárali behaviorálne profily Vás ako užívateľa. Takto zbierané informácie nie je možné vztiahnuť na konkrétne osoby. Cieľom použitia tohto nástroja je vyhodnocovanie jednotlivých kanálov inzercie a ich efektivitu z pohľadu prihlášok na pracovné pozície. Tým, že používame nástroj VONQ vieme zistiť, ktoré komunikačné kanály sú najefektívnejšie a ako úspešné sú naše náborové aktivity.

Právny základ pre aplikáciu je článok 6., paragrafu 1. písmena f zo zákona DSGVO (Balance of interests, our predominant legitimate interest in the analysis and optimization of our recruitment).

Dáta, ktoré sú prenášané do VONQ sú nasledovné:

- anonymizovaná IP adresa

- typ a verzia prehliadača

- operačný systém

- URL adresa stránky, z ktorej ste sa preklikli

- názov hostu zariadenia

- dátum a čas požiadavky

- množstvo dát

Vonq maže tieto dáta po 30 dňoch.

Privacy Policy Vonq:  https://www.vonq.com/de/datenschutzerklaerung-vonq/ 

8. Aké máte práva?

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte určité práva, vrátane práva požadovať kópiu osobných informácií, ktoré o vás uchovávame, ak nás o to požiadate písomne:

8.1. Právo na prístup: právo na prístup k vašim informáciám (ak ich spracovávame) a niektorým ďalším informáciám (napríklad informácie uvedené v tejto politike ochrany osobných údajov);

8.2. Právo na opravu: ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu vašich osobných údajov;

8.3. Právo na vymazanie: známe aj ako „právo na zabudnutie“ a, jednoducho, vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich údajov tam, kde neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na to, aby sme ich mohli ďalej používať. Toto nie je všeobecné právo na vymazanie, existujú výnimky. Napríklad máme právo aj naďalej používať vaše osobné údaje, ak je takéto použitie nevyhnutné pre splnenie našich zákonných povinností alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8.4. Právo na obmedzenie použitia vašich údajov: právo pozastaviť používanie vašich osobných údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať. Upozorňujeme, že toto právo je v určitých situáciách obmedzené: keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali s vaším súhlasom, môžete požiadať o obmedzenie iba na základe: (a) nesprávnosti údajov; (b) ak je naše spracovanie protizákonné a vy nechcete vaše osobné údaje vymazať; (c) potrebujete ich na právne nároky; alebo (d) ak už nepotrebujeme používať údaje na účely, na ktoré ich uchovávame. Ak je spracovanie obmedzené, vaše údaje môžeme stále uchovávať, ale nemusíme ich ďalej používať. Vedieme zoznamy ľudí, ktorí požiadali o obmedzenie používania svojich osobných informácií, aby sme zaistili rešpektovanie tohto obmedzenia v budúcnosti.

8.5. Právo na prenosnosť údajov: právo vyžiadať si vaše osobné údaje, ktoré presúvame, kopírujeme alebo prenášame (ak je to technicky možné), v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely v rôznych službách;

8.6. Právo namietať: právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane prípadu, kedy ich používame na naše oprávnené záujmy, priamy marketing;

8.7. Právo na informácie: máte právo na poskytnutie jasných, transparentných a ľahko zrozumiteľných informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje; a

8.8. Právo na odvolanie súhlasu: ak ste poskytli svoj súhlas na všetko, čo robíme s vašimi osobnými údajmi, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (aj keď to urobíte, to neznamená, že všetko, čo sme dovtedy robili s vašimi osobnými údajmi s vaším súhlasom je protiprávne).

Vykonávanie týchto práv je pre vás bezplatné, musíte však preukázať vašu totožnosť dvomi schválenými identifikáciami. Vynaložíme primerané úsilie v súlade s našou zákonnou povinnosťou poskytovať, opravovať alebo vymazávať osobné údaje o vás v našich súboroch.

Ak máte otázky alebo si chcete uplatniť akékoľvek vaše práva uvedené v tejto politike ochrany súkromia a/alebo ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo nám napíšte a budeme sa snažiť odpovedať vám do 30 dní. Kontaktné údaje nájdete v časti 10 nižšie.

Keď dostaneme formálne písomné sťažnosti, budeme kontaktovať osobu, ktorá podala sťažnosť, aby sme ju mohli informovať. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov, aby sme vyriešili akékoľvek sťažnosti, ktoré nemôžeme vyriešiť priamo.

Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým riešime sťažnosť, ktorú ste podali voči vašim osobným údajom, potom môžete sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov.

9. Kde môžete podať sťažnosť?

Sťažnosť máte právo podať u nášho pracovníka ochrany údajov (kontaktné údaje pozri nižšie) alebo u orgánu dohľadu, konkrétne v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Alebo sa môžete obrátiť na náš hlavný úrad na ochranu údajov:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Kto je prevádzkovateľ a pracovník ochrany údajov?

Prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov o ochrane údajov môžete nájsť tu.

Náš pracovník ochrany údajov je:

Alexandra Haug
Pracovníčka ochrany údajov spoločnosti BASF v EÚ
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

data-protection.eu@basf.com

11. Ochrana súkromia detí

Táto webová stránka je určená osobám starším ako 18 rokov. Nesnažíme sa získavať údaje o osobách mladších ako 18 rokov.

Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali na webové stránky predkladať ani na nich uverejňovať žiadne údaje. Ak takáto osoba predloží osobné údaje prostredníctvom webových stránok, tieto údaje vymažeme hneď, ako nám bude známy ich vek, a následne ich nebudeme používať na žiadny účel.