Global Home
Ochrana dát

Informácie na sociálnych médiách

Téma ochrany údajov má pre spoločnosť BASF najvyššiu prioritu. To zahŕňa aj zabezpečenie vysokej miery transparentnosti. Tu môžete nájsť informácie ako spoločnosť BASF spracováva osobné údaje návštevníkov našich kanálov sociálnych médií.