Slovensko
Médiá

Na stiahnutie

Centrum sťahovania ponúka prehľad doposiaľ vydaných čísel magazínu Tvoríme chémiu. Stiahnite si elektronickú verziu tlačeného vydania vo formáte PDF.

S rastúcou svetovou populáciou rastie aj dopyt po produktoch každodennej potreby. Vo svetle limitovaných zdrojov našej planéty, naplnenie týchto potrieb trvalo udržateľným spôsobom bude výzva, ktorú musíme prijať. Môžu obehové hospodárstvo a biohospodárstvo poskytnúť rozhodujúce riešenia? V šiestom vydaní časopisu Creating Chemistry preskúmame tieto otázky a upozorníme na trendy, inovatívne koncepty a najnovšie vedecké prístupy. <h4>Ďalšie témy v tomto čísle:</h4>
- Voľný obchod: Stále na ňom záleží? Dvaja experti zdieľajú svoje názory na medzinárodný obchod.<br />
- Skladovanie slnečného svetla: Solárne tepelné elektrárne môžu dodávať elektrinu dokonca i keď je zamračené.<br />
- Fascinujúca chémia: Chémia jabĺk <br />
- Falšovanie: Ako prekabátiť falšovateľov<br />

Creating Chemistry – číslo šesť 2017

Aké prostriedky mobility budeme používať v budúcnosti? Čoraz viac ľudí prúdi do miest, ktoré už teraz bojujú so smogom a dopravným chaosom. To je výzvou pre infraštruktúru mobility na celom svete. Piate číslo magazínu Creating Chemistry predstavuje inovatívne koncepcie a technológie, ktoré budú utvárať mobilitu budúcnosti.
<h4>Ďalšie témy v tomto čísle:</h4>
- Obeť vlastného úspechu? Dvaja odborníci sa podelili o svoje názory na plasty<br />
- Ako sa v budúcnosti uživíme? Hamburgery z laboratória alebo hmyz na jedálnom lístku – preskúmajte, ako sa môže zmeniť náš spôsob stravovania.<br />
- Fascinácia chémiou: Peny – bublinky s obrovským potenciálom.<br />
- Zdroj pokroku: Objavte podstatu inovácií a ako možno podporiť ich rozvoj.

Creating Chemistry, číslo päť 2015

Svetová populácia rastie; potravín je čoraz menej. Bez významného pokroku v oblasti inovácií dopyt po potravinách pravdepodobne prevýši ponuku. Moderné technológie a inovatívne koncepcie prispievajú k efektívnejšiemu a trvalo udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu zajtrajška. Štvrté číslo magazínu Creating Chemistry prináša príklady možných riešení.<h4>V tomto čísle ďalej nájdete:</h4>
- Budovy ako elektrárne vďaka inteligentným fasádam a náterom v spojení s inovačnými izolačnými materiálmi.<br />
- Princíp miniaturizácie: Ako nanoelektronika mení náš každodenný život.<br />
- Dlhodobá bezpečnosť dodávok energie alebo nevyčísliteľné riziko? Dvaja odborníci sa podelili o svoje názory na výrobu bridlicového plynu.<br />
- 150 rokov spoločnosti BASF: Spoločnosť BASF spojila oslavy svojho výročia s úvahami o výzvach budúcnosti – spoločne so zamestnancami, zákazníkmi a partnermi.

00_BASF_CC4_2014_S.03_UK {e}.indd

Voda je viac než len zlúčenina kyslíka a vodíka – je nevyhnutná pre život. Voda však nie je dostupná všade a v dostatočnom množstve. Dobré hospodárenie s vodou je preto jednou z hlavných výziev našej doby. V treťom čísle magazínu spoločnosti BASF Creating Chemistry sa dozviete viac o možných riešeniach.<h4>Ďalej v tomto čísle:</h4>
- Veľké vízie: Ako chce Benny Landa (na obálke) so svojím vzdelávacím fondom preklenúť priepasť v izraelskej spoločnosti.<br />
- Maličké častice: V čom vidia dvaja odborníci možnosti a riziká nanotechnológií.<br />
- Neúnavné nadšenie: Čo poháňa bývalého prezidenta USA Jimmyho Cartera v boji proti zanedbávaným tropickým chorobám.

Creating Chemistry, číslo tri 2013

Čísla sú alarmujúce: každých 45 sekúnd zomrie jedno dieťa na maláriu. Každý rok sa stane obeťou tejto choroby viac ako 780 000 ľudí. Článok z titulnej strany prvého čísla magazínu Creating Chemistry skúma, ako medzinárodné spoločenstvo bojuje proti malárii. Prečítajte si o úspechoch i nezdaroch tohto boja.
<h4>Ďalej v tomto čísle:</h4>
- Ako Gary White a Matt Damon uskutočňujú svoju víziu čistej vody pre všetkých.<br />
- Rastlinné biotechnológie: Dvaja odborníci uvádzajú svoje pre a proti.<br />
- Jazda do budúcnosti: Čo bude ďalej s naším vrúcnym vzťahom k autám?

Creating Chemistry, číslo jeden 2012