Slovensko
Médiá

Poľnohospodárske polia ako prírodné rezervácie

Vysoko produktívne poľnohospodárstvo a ochrana biodiverzity – ťažko ich zladiť? Práve naopak, ako odhaľuje spoločný projekt, na ktorom sa podieľa spoločnosť BASF, rôzni poľnohospodári a odborníci z oblasti agronómie.

Jedenásť fariem v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Poľsku a Českej republike ukazuje cestu, ako môže moderné poľnohospodárstvo v Európe prispievať k ochrane ekosystémov. Nedotknutý ekosystém zasa pomáha poľnohospodárom v prirodzenom hubení škodcov, opeľovaní a výrobe humusu.

Oblasti, ktorými sa zaoberá týchto jedenásť fariem, v súčasnosti združených v Sieti fariem, siahajú od ochrany pôdy a vodných zdrojov až po zachovanie vtáctva a populácie včiel. Most Rawcliffe Bridge, priekopnícky projekt v britskom grófstve Yorkshire, je od roku 2002 názorným príkladom, že aj malé opatrenia môžu mať obrovský dopad. Index vtákov osídľujúcich poľnohospodárske plochy – jeden z najvýznamnejších ukazovateľov biodiverzity – v tomto období prudko vzrástol. Počet rozmnožovacích stanovíšť dnes štvornásobne presahuje britský celoštátny priemer, pričom nebol zaznamenaný žiadny s ním súvisiaci pokles produktivity fariem.

Farmy sa riadia nasledovnou zásadou: menej úrodné oblasti, ako sú okraje polí, sa selektívne pripravujú na kolonizáciu rastlín a živočíchov, kým obrábanie vysadených plôch pokračuje ako zvyčajne. Lány s vysadenými kvetmi poskytujú hojnosť včelám a motýľom a semená priťahujú vtáctvo. Hromady suchého dreva sú pokrmom pre huby a baktérie a zároveň poskytujú prístrešie pre chrobáky, myši a ježkov. Hniezdne búdky a bidlá vábia poľné vtáctvo, aby osídlilo polia. Farmy vítajú návštevníkov, pretože je to pre nich príležitosť ukázať, že ochrana prírody a produktívne poľnohospodárstvo môžu ísť ruka v ruke.