Slovensko
Médiá

Priekopnícky mysliteľ – vtedy a dnes:
Syntéza amoniaku

Priekopnícky mysliteľ – vtedy

V roku 1913 Carl Bosch syntetizuje amoniak v priemyselnom meradle.

Priekopnícky mysliteľ – dnes

Profesor Gerhard Ertl objavil mechanizmus syntézy amoniaku.

Informácia

Ako prebieha syntéza amoniaku.

Reaktanty v Haber-Boschovom procese sú vodík a dusík, oba dvojatómové plyny. Aby sa premenili na amoniak, musí sa porušiť silná trojitá väzba v molekule dusíka a jednoduchá väzba v molekule vodíka. To si vyžaduje veľké množstvo energie – alebo katalyzátor, ako je železo, ktoré znižuje množstvo aktivačnej energie. Ale čo sa na povrchu železa vlastne deje? Profesor Gerhard Ertl objavil, že rozhodujúcim krokom je rozštiepenie dusíka. Molekula dusíka (N2) tak silno interaguje s elektrónmi na kovovom povrchu katalyzátora, že väzba medzi oboma atómami v molekule dusíka sa oslabí, až sa nakoniec roztrhne. Obom atómom dusíka tak zostanú tri voľné elektróny, vďaka čomu sa môže každý naviazať na tri atómy vodíka. Na konci reakčného reťazca vznikne z tejto kombinácie amoniak ako konečný produkt. Chemické reakcie na takýchto katalytických povrchoch hrajú významnú úlohu v mnohých priemyselných aplikáciách, od minerálnych hnojív až po čistenie výfukových plynov.