Slovensko
Médiá

Vyhubenie bodavých ploštíc

Behind adult's hand hiding child

V spolupráci s argentínskym ministerstvom zdravotníctva sa spoločnosť BASF zaviazala ku kontrole zanedbaného tropického ochorenia zvaného Chagasova choroba.

„Bodavá ploštica“ znie pomerne neškodne, ale ide o hmyz, ktorého bodnutie môže byť nebezpečné, ak nie rovno smrteľné. Nesie totiž v sebe parazita, ktorý spôsobuje Chagasovu chorobu – ochorenie, ktoré začína opuchnutím očných viečok, horúčkou a únavou, no môže viesť až k podvýžive, srdcovým ochoreniam, či dokonca k zlyhaniu srdca. Považuje sa v prvom rade za chorobu z chudoby, no značný počet prípadov sa objavil už aj v Európe a Spojených štátoch amerických, kde sa rozšírili vďaka cestovaniu a krvným transfúziám.

Triatoma infestans – aby sme tento hmyz vedecky pomenovali – je endemický v mnohých oblastiach Latinskej Ameriky, kde je známy aj ako „Vinchuca“. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že chorobou je tu postihnutých až osem miliónov ľudí. Jedným z príkladov je Chaco, provincia v odľahlej oblasti severovýchodnej Argentíny. Nachádza sa tu mestečko Concepción del Bermejo s približne 10 000 obyvateľmi, z ktorých väčšina žije v extrémnej chudobe a má nedostatočný prístup k čistej vode, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a slušnému bývaniu. Výskyt Chagasovej choroby je tu vysoký rovnako medzi dospelými ako aj deťmi; nachádza sa tu zhruba 170 vidieckych obydlí a 1 900 mestských domov, no veľké množstvo z nich je napadnutých týmto krv sajúcim hmyzom.

Od roku 2010 sa spoločnosť BASF Argentina venuje v tejto oblasti komunitnému projektu s názvom „Vamos por nuestro país“ (po španielsky „Poďme za našu krajinu“). V spolupráci s Národným programom pre Chagasovu chorobu argentínskeho ministerstva zdravotníctva projekt využíva existujúce znalosti spoločnosti BASF spolu s najmodernejšími technológiami, ktoré majú pomôcť pri kontrole, sledovaní a liečbe tohto ochorenia. „‚Vamos por nuestro país‘ je iný ako ostatné programy, pretože je citlivý k potrebám ľudí postihnutých Chagasovou chorobou. Nikto iný tieto potreby nezohľadňuje,“ vysvetľuje Marcelo Hoyos, technický marketingový riaditeľ obchodnej jednotky spoločnosti BASF pre riešenia na hubenie škodcov. Je jedným z 50 dobrovoľníkov spoločnosti BASF z rôznych obchodných jednotiek v Argentíne, ktorí sa spolu so svojimi rodinami angažujú na tomto projekte. Pôvodne trojročný program bol predĺžený o ďalší rok, až do júla 2014, a spoločnosť BASF Argentina v rámci neho dodáva prípravok Fendona® – insekticíd, ktorý možno bezpečne nastriekať vo vnútri obydlí, a zároveň poskytuje miestnym úradom a obyvateľom svoje odborné znalosti.

Podstatnou časťou programu je zvyšovať povedomie ľudí o Chagasovej chorobe, podporovať správne používanie liekov a insekticídu a napomáhať rozvoju aktívnej angažovanosti v rámci komunity. Bola vytvorená sieť strategických partnerov, medzi ktorými je regionálna samospráva, inštitúcie v meste ako nemocnica a škola, a tiež Solidagro – mimovládna organizácia špecializujúca sa na miestny rozvoj. Pre miestnych obyvateľov sa konajú vzdelávacie kurzy, kde sa im vysvetľuje, ako môžu vo svojich obydliach zastaviť množenie škodlivých ploštíc a zabrániť kontaminácii potravín a kuchynských potrieb.

Vyvinutý bol inovačný systém online manažmentu na sledovanie dosiahnutého pokroku. Získané znalosti sa vymieňajú s ďalšími komunálnymi a provinčnými úradmi ako aj mimovládnymi organizáciami s cieľom vytvoriť spoločnú štúdiu o najlepších postupoch. Doterajšie výsledky sú zatiaľ povzbudzujúce. Pomer infikovaných domov vo vidieckych oblastiach sa znížil zo 17,9 % v roku 2010 na 2,9 % vonkajšieho a 0 % vnútorného napadnutia plošticami v roku 2013.

Insects in a bottle

„Vamos por nuestro país“ je sebestačný projekt, ktorý po skončení účasti spoločnosti BASF umožní kontinuitu a presah do ďalších komunít a môže slúžiť ako vzor pre ďalšie programy, ktoré budú riešiť problematiku ochorení prenášaných hmyzom.

Skúsenosti z účasti na tomto ocenenom projekte majú obrovský dopad, hovorí zamestnanec spoločnosti BASF Hoyos. „Videli sme, že dokážeme pomôcť ľuďom v tom, aby si vedeli pomôcť sami, a naučilo ma to prehodnotiť význam rodiny a vzdelania ako základu lepšej kvality života. Ale tento boj sa ešte len začal!“